Modell av solsystemet bygges.

VilVite gjennomfører Talentsenter i realfag for elever fra 5.-10. trinn i grunnskolen. De søker deg som savner større realfaglige utfordringer i skolen og har lyst å lære enda mer sammen med andre.

Tirsdag 5. mars åpnet det for søknader for skoleåret 2024-25.

Talentsenteret er en faglig og sosial møteplass, der unge med høyt læringspotensial møtes og utfordres på sine interesser. Tilbudet er aktuelt for både de som allerede presterer høyt i fagene og de som har potensial til det. Elever som ikke får nok utfordringer og ikke får ut sitt læringspotensial i den ordinære skolen får hjelp til å gå i dybden og får større faglige utfordringer innen matematikk, naturfag og teknologi.  

VilVite har siden 2016 driftet Talentsenter i realfag på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. I dag er tilbudet for elever fra 5. trinn til 2. VGS.  

Søknad for skoleåret 2024-25 finner dere på VilVites nettside. Denne åpnet 05.03.24. 

Søknaden har to obligatoriske deler, del 1 - elevsøknad og del 2 - foresattsøknad. 

Søknadsfrist 01.04.24. 

Informasjon om tildelt plass sendes elever og foresatte innen 15. juni 2024.

Mer informasjon finnes på https://www.vilvite.no/talentsenter-i-realfag/

Talentsenteret kontaktes på e-post (denne blir besvart hverdager mellom kl 9 og 15): talentsenter@vilvite.no

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever