Foresatte til elever i grunnskolen kan undervise egne barn hjemme. Kommunen kontrollerer opplæringen til barn og unge som ikke går på skole. Melding om privat hjemmeundervisning sendes til  Etat for skole og elevens skole.

Kommunen krever ikke at du har formell pedagogisk kompetanse. Innholdet i undervisningen må følge opplæringsloven. Du melder skriftlig ifra til kommunen dersom du skal starte med hjemmeundervisning. Kommunen har ikke plikt til å holde barna med lærebøker eller annet undervisningsmateriell når de mottar hjemmeundervisning. Foresatte har heller ikke rett på økonomisk kompensasjon fra kommunen, dersom de underviser egne barn hjemme.

Vi krever at barnet begynner på skolen, dersom ikke kravene til hjemmeundervisningen blir fulgt.  

Privat hjemmeundervisning må være adskilt fra skolevirksomhet. Skal du undervise andre barn enn dine egne, må Kunnskapsdepartementet godkjenne drift av skole.

Bestemmelsene om spesialundervisning og individuell vurdering (karakterer) gjelder ikke for barn som blir undervist hjemme.

Melding om privat hjemmeundervisning sendes til elevens nærskole og  Etat for skole

Når skolen har fått melding om privat hjemmeundervisning. Skolen tar da kontakter Etat for skole med navn på elev. 

Etat for skole har fått melding fra foresatte om en elev med privat hjemmeundervisning. Etat for skole informerer nærskolen/privatskolen om privat hjemmeundervisning for eleven. 

Etat for skole tar kontakt med foresatte for å få bekreftelse på privat hjemmeskoleopplæring fra begge foresatte. Etat for skole følger saken.  Etat for skole informerer foresatte om navn på tilsynsfører og hvilken skole denne kommer fra. Tilsynsfører tar kontakt med foresatte for å avtale tidspunkt for tilsyn. 

 

Opplæringsloven §§ 2-1, 2-13 og 14-3

Lover

Retningslinjer

 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Innbyggerservice Bergen kommune - Telefon: 55 56 55 56
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett - epost