Foreldre til elever i grunnskolen kan undervise egne barn hjemme. Kommunen kontrollerer opplæringen til barn og unge som ikke går på skole. Send melding om privat grunnskoleopplæring i hjemmet til Etat for skole og elevens nærskole.

Kommunen krever ikke at du har formell pedagogisk kompetanse. Innholdet i undervisningen må følge opplæringsloven. Du melder skriftlig ifra til kommunen dersom du skal starte med privat grunnskoleopplæring i hjemmet. Kommunen har ikke plikt til å holde barna med lærebøker eller annet undervisningsmateriell når de mottar hjemmeundervisning. Foreldre har heller ikke rett på økonomisk kompensasjon fra kommunen, dersom de underviser egne barn hjemme.

Vi krever at barnet begynner på skolen, dersom ikke kravene til hjemmeundervisningen blir fulgt.  

Privat grunnskoleopplæring i hjemmet må være adskilt fra skolevirksomhet. Skal du undervise andre barn enn dine egne, må Kunnskapsdepartementet godkjenne drift av skole.

Barn som undervises hjemme, kan ikke få spesialundervisning eller individuell vurdering (karakterer).

Send melding om privat grunnskoleopplæring i hjemmet til Etat for skole og elevens nærskole.

Skolen har fått melding om privat grunnskoleopplæring i hjemmet. Skolen tar da kontakter Etat for skole med navn på elev. 

Etat for skole har fått melding fra foresatte om en elev med privat grunnskoleopplæring i hjemmet. Etat for skole informerer nærskolen/privatskolen om privat grunnskoleopplæring i hjemmet for eleven. 

Etat for skole tar kontakt med foresatte for å få bekreftelse på privat grunnskoleopplæring i hjemmet fra begge foresatte. Etat for skole følger saken.  Etat for skole informerer foresatte om navn på tilsynsfører og hvilken skole denne kommer fra. Tilsynsfører tar kontakt med foresatte for å avtale tidspunkt for tilsyn. 

 

Opplæringsloven §§ 2-1, 2-13 og 14-3

Lover

Retningslinjer

 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever

Innbyggerservice Bergen kommune - Telefon: 55 56 55 56
Byrådsavdeling for barnehage og skole - Epost barnehage.skole@bergen.kommune.no