Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet. Det gjelder for standpunktkarakter, eksamenskarakter og orden og oppførsel. Du kan sende klage ved å bruke skjemaet “Klage på karakter” nederst på denne siden.

Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldrene. 

Standpunktkarakterer: 10 dager

Du kan klage på alle standpunktkarakterer i alle fag.  Du kan også be om begrunnelse for standpunktkarakteren. 

Fristen for å klage på standpunktkarakterer er ti dager, fra den dagen du har fått karakteren eller den dagen du har fått begrunnelsen.

Muntlig eksamen (muntlig praktisk eksamen/lokalt gitt eksamen): samme dag

Du kan klage på eksamensgjennomføringen umiddelbart etter at eksamen er avsluttet (samme dag). 

Du kan kun klage på formelle feil, som for eksempel for kort tid eller manglende veiledning, ikke selve karakteren.

Skriftlig eksamen: 10 dager

Du kan klage på eksamenskarakteren og be om en ny vurdering. Klagen skal du sende til skolen din. 

Du kan ikke kreve begrunnelse for karakterer på skriftlig eksamen.

Klagen må være skriftlig. Du, eller den du har gitt fullmakt til, må skrive under på klagen. Oppgi vedtaket du klager på. Du bør begrunne klagen, men det er ikke nødvendig hvis du klager på en skriftlig eksamenskarakter. For muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil. Feilene må da være slik at de kan ha hatt betydning for karakteren du fikk. 

Du sender klagen til skolen din.

Saksbehandling

Resultatet av klagebehandlingen kan føre til at karakteren blir stående eller at den blir satt opp eller ned. 

Saksbehandlingstid

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis skolen ikke kan avgjøre klagen innen én måned, får du skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når det er antatt at det blir tatt en avgjørelse.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever

Du kan sende klagen til skolen din - Skoler i Bergen

Innbyggerservice Bergen kommune - telefon: 55 56 55 56
Byrådsavdeling for barnehage og skole - Epost: barnehage.skole@bergen.kommune.no 

Klage på karakter