Samiske elever i grunnskolen i Bergen kommune har rett til opplæring i samisk. Når tilbudet blir gitt som fjernundervisning, får alle tilbud uavhengig av antall deltakere i hver kommune.

Samisk opplæring omfatter språkene nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal se til at elever, som har rett på samisk opplæring, får samisk fjernundervisning etter rettigheter og behov. De skal også sørge for å koordinere og utvikle tilbudet i samsvar med rettighetene. Statsforvalteren tildeler timer til samisk opplæring til kommuner på grunnskolens område.

Kommunens ansvar

Kommuner har ansvar for å gi opplæring i samisk i grunnskolen. Tilbudet er gratis. Opplæringen skal bli gitt av lærere med nødvendig kompetanse og organiseres for eksempel gjennom fjernundervisning.

Skolenes ansvar

  • Informere om rettigheter og organisere samisk fjernundervisning. 
  • Tilrettelegge for fjernundervisning. 
  • Ha ansvar for at skole-hjem-samarbeidet fungerer godt. 
  • Ha ansvar for gode vurderingsrutiner i faget.

Foresatte til barn med rett på samisk fjernundervisning må kontakte sin skole i god tid før skolestart, helst før 15.mai. 

Skolen sender søknad til en av skolene som tilbyr samisk fjernundervisning.

Ansatte i skolene kan lese mer på ansatthjelpen på Allmenningen. (Intranett for Bergen kommune. Kun tilgjengelig for ansatte i kommunen via innlogging).

Samisk opplæring kan bli gitt gjennom fjernundervisning i kommuner der det er nødvendig. Fjernundervisning er en av flere alternative opplæringsformer som blir sidestilt med stedlig undervisning. (§ 6-2 og 6-3, 7-1 i opplæringsloven og § 7-1 i forskrift til opplæringsloven.)

Du finner rammeverket for fjernundervisning på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider med følgende link: Rammeverk for samisk opplæring

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever