Gul skolebygning, ballbinge til høyre og fargerikt gjerde til venstre.

Ordensreglementet skal gi elevene forutsigbare og trygge rammer å forholde seg til. Sammen med forebyggende arbeid skal ordensreglementet brukes for å skape et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Hver skole har lokale tilleggsregler.

Som elev har du rett til et trygt, godt og inkluderende skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Det betyr at du har rett til

 • at andre elever og voksne snakker fint til deg og om deg
 • å bli behandlet med respekt
 • å få være med i lek og andre aktiviteter på skolen
 • å bli hørt
 • å få ha tingene dine i fred 
 • et skolemiljø som er rent og ryddig

Som elev har du plikt til å arbeide for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Det betyr at du skal vise god orden. 

God orden er å

 • holde det rent og ryddig rundt deg på skolen
 • møte presis på skolen og til undervisningen
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre skolearbeidet ditt så godt du kan til rett tid
 • ta vare på skolens eiendom og utstyr
 • følge reglene knyttet til bruk av digitalt utstyr og program i Regler for elever om bruk av digitalt utstyr, programvare og internett 

Som elev har du plikt til å arbeide for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Det betyr også at du skal vise god atferd. 

God atferd er å

 • snakke fint til andre og om andre 
 • behandle andre elever og ansatte med respekt
 • la andre elever få være med i lek og andre aktiviteter på skolen
 • lytte til andre
 • være på skolen og delta i undervisningen hele skoledagen
 • følge beskjeder fra de voksne på skolen
 • la andres ting være i fred
 • bare ta eller dele bilde, film eller lydopptak av andre dersom disse samtykker til dette
 • få godkjenning fra foreldrene før bilder av elever under 15 år blir publisert på nettet
 • følge reglene knyttet til nettvett i Regler for elever om bruk av digitalt utstyr, programvare og internett

Vold, trusler, mobbing, rasisme og all form for sjikane, krenkelse eller trakassering, fysisk, verbalt eller digitalt, er forbudt. Det samme gjelder tyveri, skadeverk, farlig lek, fusk, skulk, banning og bruk av grovt språk.

Det er ikke lov å ha med eller bruke rusmidler, røyk, snus, våpen eller farlige gjenstander. Det er heller ikke lov å være påvirket av rusmidler.

Brudd på ordensreglementet kan følges opp med mindre inngripende tiltak eller sanksjoner. 

Tiltak som kan brukes som reaksjon ved brudd på ordensreglementet: 

 1. Beskjed/veiledning
 2. Samtale
 3. Mulighet for eleven til å gjøre opp for seg
 4. Inndragning av gjenstander
 5. Restriksjoner
 6. Pålegg om å være til stede
 7. Pålegg om gjenoppretting av skade
 8. Bortvisning

Regler for elever på 1. – 4. trinn om bruk av digitalt utstyr, programvare og internett og Regler for elever på 5. – 10. trinn om bruk av digitalt utstyr, programvare og internett er også del av ordensreglementet. 

Les Regler for elever om bruk av digitalt utstyr, programvare og internett i PDF-versjonen av ordensreglene.