Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har et fagteam med spesialkompetanse innen autismespekterforstyrrelser. Teamet kan veilede foresatte og ansatte i barnehager og skoler.  Veiledningen legger vekt på barnets språk og kommunikasjon, lek og sosiale ferdigheter. 

Foresatte, barnehage eller skole tar kontakt med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i egen bydel.

Det lokale Pedagogisk psykologisk senteret kan i mange tilfeller veilede om autismespekterforstyrrelser. Fagteam autisme bistår når det er behov for spesialkompetanse, for eksempel innen arbeidsmåten TIOBA (Tidlig intensiv opplæring basert på atferdsanalyse.) Teamet ønsker å nå barn i førskolealder og komme tidlig inn med intensiv trening og opplæring i samarbeid med foresatte og barnehagens personale. Teamet kan også veilede på skolen og i hjemmet etter avtale.

Fagteam autisme er en tjeneste som omfatter hele byen, men er organisert under Pedagogisk psykologisk senter Nord (PPS nord).

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Ta kontakt med ditt nærmeste PPS-kontor for mer informasjon:    

Forespørsel om bistand fra Fagteam autisme