Syns- og audiopedagogisk tjeneste (SAPT Vestland) gir råd til brukere bosatt i gamle Hordaland fylke. Alle med et reelt hørsels- eller synsproblem kan få hjelp og råd. Henvendelsen kan komme fra en institusjon, en fagperson i hjelpeapparatet eller fra brukeren selv.

Formålet med SAPT Vestland er å gi konsultasjon, råd og tjenester knyttet til syns- og hørselsfeltet til innbyggerne i kommuner og fylkeskommune som deltar i det kommunale oppgavefellesskapet, og bistå medlemskommunene i å oppfylle kravene i barnehagelov, opplæringslov og lov om folketrygd. 

Barn og unge blir prioritert. Blant voksne prioriteres brukere med de mest alvorlige hørsels-/synstap. 

For å få bistand fra tjenesten må syns- og hørselstap være dokumentert av spesialisthelsetjenesten.

For barn og unge (inntil fullført videregående opplæring. jmf. Opplæringslova kap 3, § 3 –1): 

  • Gjennomsnittlig hørselstap (PTA) på 25 db eller mer. 
  • Synstap med visus under 1,0 og/eller synsfelt ≤ 10°. 

For voksne:

  • Gjennomsnitts hørselstap (PTA) på 25 db eller mer. 
  • Synstap med visus under 0,5 og/eller synsfelt ≤ 10°. 

SAPT Vestland skal samarbeide med Statped, spesialisthelsetjenesten, og NAV - Hjelpemiddelsentral.

Søkeren eller søkerens foresatte må skrive under på en samtykkeerklæring som gir SAPT Vestland tillatelse til å hente inn nødvendig medisinsk dokumentasjon.

Du fyller ut søknadsskjemaet og sender det per post til:

Syns- og audiopedagogisk tjeneste 

Møllendalsveien 1A, 5009 Bergen. 

Opplæringslova § 4A-2 og kapittel 5 med forskrift

Folketrygdloven

Barnehageloven

Hvis du ønsker mer informasjon kan du kontakte Syns- og audiopedagogisk tjeneste. Telefon: 53037250, epost: synogaudio@bergen.kommune.no 
Besøksadresse: Møllendalsveien 1A