Voksne med lite eller mangelfull grunnskoleopplæring kan ha rett på voksenopplæring. Bergen voksenopplæring tilbyr opplæring for at voksne skal kunne gjennomføre grunnskolen for videre utdanning eller arbeidsliv. 

Bergen voksenopplæring tilbyr logopedtjeneste til grunnskoler i Bergen kommune.

Bergen voksenopplæring organiserer grunnskoleopplæring for voksne i Bergen kommune. Målet er å gi tilpasset og god opplæring til voksne som ønsker å heve kompetansen sin innenfor fag og tema i læreplanen for grunnskolen. Arbeid med ferdigheter i lesing, muntlig og skriftlig kommunikasjon, regning og digital kompetanse kommer inn i alle fag og emner. Alle elever får tett veiledning underveis. Ved avslutning får du en evaluering etter hvordan du har oppnådd avtalte opplæringsmål. 

Vi har nær kontakt med kommunens pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og kan eventuelt be PPT vurdere om du har behov for spesialundervisning.

Elever som ønsker å ta grunnskoleeksamen kan søke om opptak til Grunnskole for voksne (tidligere Nygård skole).

Du søker på et eget søknadsskjema. Når vi mottar søknaden, inviterer vi deg til en samtale der målet er å avklare behovet ditt.  

Du kan søke hele året. Vi tar opp nye deltakere hele året dersom det passer for deg og vi allerede har et tilbud som dekker ditt behov.

Bergen voksenopplæring tilbyr logopedtjenester til grunnskolene i Bergen kommune.

Vi har et team på 5 logopeder som jobber ut mot grunnskolene og som primært  jobber med spesifikk logopedisk oppfølging. Vi jobber med enkeltelever, elever i grupper og veiledning for skolene ved behov. 

Det er viktig at det i forkant av en henvisning er foretatt en grunnleggende kartlegging og utprøving av tiltak på barnets skole med tanke på elevens utfordring og at foresatte er orientert om dette.  Syn/hørsel skal i tillegg være undersøkt før skolen sender henvisning til Bergen voksenopplæring.

Skolen sender henvisning via Bk360, denne behandles fortløpende ved Bergen voksenopplæring. Foresatte kan ikke selv sende henvisning direkte til oss.    

Dersom du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med Bergen voksenopplæring ved rektor. 
Telefon: 55564220
Vi holder til i Sandbrogaten 5.

e-post til: bergen.voksenopplaering@bergen.kommune.no

 

 

 

Voksenopplæring: søknadsskjema