Gå tilbake til:
Du er her:

Voksne kan ha rett til voksenopplæring. Den gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne.

Dersom det er vanskelig for deg å bruke digitalt skjema, da er du velkommen til oss i Sandbrogaten for å få bistand til å søke.

Bergen voksenopplæring organiserer grunnskoleopplæring for voksne i Bergen kommune. Målet er å gi tilpasset og god opplæring til voksne som ønsker å bygge ut kompetansen sin innenfor fag og tema i læreplanen for grunnskolen. Arbeid med ferdigheter i lesing, muntlig og skriftlig kommunikasjon, regning og digital kompetanse kommer inn i alle fag og emner. Alle deltakerne får tett veiledning underveis. Ved avslutning får du en evaluering etter hvordan du har oppnådd avtalte opplæringsmål.

Vi har nær kontakt med kommunens pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og kan eventuelt be PPT vurdere om du har behov for spesialundervisning.

Du søker på et eget søknadsskjema. Når vi mottar søknaden, inviterer vi deg til en samtale der målet er å avklare behovet ditt.  

Du kan søke hele året. Vi tar opp nye deltakere hele året dersom det passer for deg og vi allerede har et tilbud som dekker ditt behov.

Dersom du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med Bergen voksenopplæring ved rektor. 
Telefon: 55564220
Vi holder til i Sandbrogaten 5.

e-post til: bergen.voksenopplaering@bergen.kommune.no

 

 

 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Voksenopplæring: søknadsskjema