Gå tilbake til:
Du er her:
Akuttovernattingstilbud for bostedsløse har til sammen 16 plasser for begge kjønn i Bergen. Dette er et natt- for-natt tilbud, der plassene blir fordelt ved personlig fremmøte.

Se oversikt over tilbud

Bakkegaten Bo og Omsorgssenter,
Frelsesarmeens sosialtjeneste

Seks akuttsenger for menn og kvinner. Tilbudet er åpent sju dager i uken, inntak etter klokken 20.00.

Adresse: Bakkegaten 1-3. 
Telefon: 55 30 22 80
Epost: bakkegaten@frelsesarmeen.no

Strax-huset, natthjemmet

Seks akuttsenger for menn og kvinner. Tilbudet er åpent sju dager i uken, inntak mellom klokken 21.00 og 23.00.

Adresse: Damsgårdsveien 106, inngang fra Michael Krohnsgate.
Telefon: 55 33 27 30 / 952 38 922
Epost: Strax-huset@bergen.kommune.no

Omsorgsbasen for kvinner, Kirkens Bymisjon

Seks akuttsenger, to beredskapssenger. Tilbudet er åpent sju dager i uken fra klokken 22.00 til 09.30.

Adresse: Hollendergaten 13
Telefon: 55 32 97 70 / 916 07 169
Epost: oabasen@kirkens-bymisjon-bergen.no