Akuttovernattingstilbud for bostedsløse rusavhengige er et natt- for-natt tilbud, der plassene blir fordelt ved personlig fremmøte. 

Bakkegaten Bo og Omsorgssenter,
Frelsesarmeens sosialtjeneste

Seks akuttsenger for menn og kvinner. Tilbudet er åpent sju dager i uken, inntak etter klokken 20.00.

Adresse: Bakkegaten 1-3. 
Telefon: 55 30 22 80

Epost: bakkegaten@frelsesarmeen.no