Akuttovernatting er for bostedsløse rusmiddelavhengige som ikke har annen mulighet for overnatting til neste dag. Det er et natt-for-natt tilbud, der plassene blir fordelt ved personlig fremmøte. Aldersgrense er 18 år.

Bakkegaten bo- og omsorgssenter

 • Sju akuttsenger for menn og kvinner
 • Tilbudet er åpent alle dager
 • Inntak fra klokken 20.00.
 • Utsjekk senest klokken 09.15
 • Adresse: Bakkegaten 1-3. 
 • Telefon: 55 30 22 80
 • Epost: bakkegaten@frelsesarmeen.no

Bakkegaten bo- og omsorgssenter driftes av Frelsesarmeens sosialtjeneste.

Se mer informasjon på nettsiden

Natthuset akuttovernatting

 • Seks plasser med mulighet for par. Maks ti gjester. 
 • Tilbudet er åpent alle dager.
 • Inntak mellom klokken 22.00 og 24.00
 • Utsjekk klokken 09.00
 • Adresse: Kong Oscars gate 90
 • Vakttelefon: 929 29 265
 • e-post: bjorn@husetbergen.no 

Natthuset driftes av Huset Bergen AS

Plass på Natthuset kan benyttes når alle de sju plassene i Bakkegaten er tildelt, og/eller når Frelsesarmeen vurderer at de, av ulike årsaker, ikke kan tilby plass til en person.