Kjøkken. Foto: Hugo Lütcherath

Bor du i en kommunal bolig følger det med en del ansvar som leietaker. Denne siden gir deg oversikt over hvilke ansvar og oppgaver du har som leietaker hos Etat for boligforvaltning.

Som leietaker har du har selv ansvaret for å bestille et strømabonnement hos en leverandør du velger selv.

Når du skriver leiekontrakt vil Etat for boligforvaltning, om ikke annet er avtalt, sørge for å melde inn strømmåleren som hører til boligen din til en strømleverandør. 

Strømmåleren leses av automatisk. Du trenger ikke avlesning ved innmelding eller for å beregne korrekte månedlige strømfakturaer.

Du kan som leietaker når som helst bytte til en annen strømleverandør/strømavtale. Vi anbefaler deg å sjekke ut priser hos andre aktører på markedet. 

En oversikt over hvilke priser som finnes i markedet og tilgjengelige leverandører finner du på www.strompris.no

 

Ved brann, innbrudd eller vannskade erstatter ikke Etat for boligforvaltning det du har av innbo. Innbo er klær, møbler, utstyr og andre løse gjenstander i boligen. Alle bør derfor ha en forsikring for innboet sitt. Ta kontakt med forsikringsselskap eller bank for å opprette en innboforsikring.

 

Når du flytter fra en bolig til en annen, er det du som har ansvaret for å melde fra om flytting til folkeregisteret og Posten.

Du kan ikke søke bostøtte på en adresse som ikke stemmer med folkeregisteret. 

Husk å merke postkassen din med navnelapper.

 

Mange av boligene våre er tilknyttet kabel-TV. TV-abonnement og internett er ikke inkludert i husleien. Du må selv ta kontakt med kabelselskapet for å opprette abonnement. Dersom boligen ikke er tilknyttet kabel vil Riks-TV eller mobilt bredbånd være et mulig alternativ. Det er ikke tillatt å sette opp egen antenne på noen av eiendommene til EBF.

Kjeller, loft, gang og området utenfor boligen er til felles bruk for beboerne. Det er viktig at du setter eiendelene dine i den boden du har fått tildelt. Du må ikke sette fra deg eiendeler i kjellergang, oppganger og loft. Du må ikke bruke tomme boder som tilhører andre leiligheter. 

Gjenstander som blir plassert i fellesarealer kan bli kastet uten varsel. Fellesarealer skal holdes ryddige. Det er heller ikke tillatt å røyke i fellesarealene. 

Ta kontakt med Etat for boligforvaltning når du oppdager mangler. Eksempler på mangler kan være lyspærer som ikke virker, knuste ruter, callinganlegg som ikke virker, ødelagte dører og lignende. Vi har ikke vaktmester på de enkelte byggene.

 

Hvis du ønsker å pusse opp eller forbedre boligen din, må du kontakte Etat for boligforvaltning for å få lov til dette før du starter arbeidet. 

Selv om du mener oppussingen er viktig, betyr det ikke at vi som huseier tar på oss jobben eller betaler for utgiftene. Du må regne med å dekke dette selv. Dine utgifter vil ikke bli refundert selv om du senere flytter fra boligen. 

Som huseier er det vår jobb er å holde boligen i forsvarlig stand.

 

Etat for boligforvaltning har felleslokaler i enkelte boligområder som beboerne kan bruke til barnebursdager og lignende. 

Ta kontakt med vår bomiljøkoordinator i ditt område for lån/leie av lokale.

 

Husleien forfaller den 1. i hver måned. Den skal betales på fakturaen du har fått tilsendt. Du får faktura tilsendt en gang i måneden. 

Kontonummeret til Etat for boligforvaltning er: 5202.05.53812.

Har du inngått avtale om avtalegiro, blir du varslet 7 dager før forfall. Kontoen din konto blir automatisk belastet den 21. i måneden (gebyrfritt). Da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken. 

Ved forsinket innbetaling vil du først få tilsendt purring fra oss. Dersom du fortsatt ikke betaler, blir saken videresendt til inkasso hos innkrevingsavdelingen til Bergen kommune.

 

Når du flytter inn, krever vi to måneders husleie i depositum. Dette betales enten inn til vår bank eller via en garanti fra NAV. Mer informasjon om dette får du ved å ringe til vårt kundesenter.

Hvis du er a jour med innbetaling av husleie og boligen er rengjort og uten mangler og skader, vil innbetalt depositum bli frigjort når du flytter. Hvis dette ikke er i orden, kan vi gjøre krav på depositumet ditt.

 

De fleste beboere i våre boliger har en tidsbestemt leiekontrakt. Dersom du har en tidsbestemt kontrakt, fremgår varigheten av leieforholdet i husleiekontraktens pkt. 6. Når det nærmer seg tiden for kontraktens utløp, vil du motta informasjon fra EBF om fornyelse. Du må søke elektronisk til Boligetaten om forlengelse av leiekontrakt. Hvis Boligetaten godkjenner din søknad, tar du kontakt med EBF på telefon for å gjøre avtale om tidspunkt for å signere fornyelse av kontrakten din. Vær oppmerksom på at leiekontrakten ikke vil bli fornyet hvis leieforholdet misligholdes eller du har ubetalt husleie.

 

Ved større endringer i husstandens situasjon kan det søkes bytte av bolig dersom følgende kriterier er oppfylt:

 • Endring i husstandens størrelse
 • Sykdom som gjør nåværende bolig uegnet

Søknad om boligbytte gjøres elektronisk til Boligetaten.

 

Hvis du vil si opp leieforholdet, må du varsle oss skriftlig innen 30 dager før fraflytting. Oppsigelsesfristen er 30 dager og løper fra den dato EBF mottar oppsigelsen. Boligen skal ved fraflytting være skikkelig rengjort og uten skader eller mangler. Ved manglende rengjøring eller skader og mangler i leiligheten, vil du som leietaker bli holdt økonomisk ansvarlig. EBF vil sende deg faktura for sine merkostnader. Søknadsskjema finner du her.

 

Det er ikke tillatt å leie boligene våre videre til andre (fremleie). Du har fått bolig fordi du har dokumentert behov for dette. Hvis du fremleier vår bolig betyr det at ditt behov for kommunal bolig ikke lenger er tilstede. Oppdager vi mislighold, vil du miste boligen og muligheter for ny kommunal bolig.

Midlertidig fremleie kan i enkelte tilfeller tillates. Søknad og dokumentasjon på årsak må sendes til EBF. Les om søknad om fremleie av kommunal utleiebolig og last ned søknadsskjema

 

Kjøkken i et bofellesskap med utsikt mot et vann
Opplever du feil på kjøkkenet, må du gi melding om dette.
Bilde: Hugo Lütcherath

Som leietaker er det din oppgave å vedlikeholde og utbedre feil på:

 • dørlåser
 • wc/vannklosetter
 • kraner
 • elektriske vannkraner/brytere
 • rengjøre filter til kjøkkenviften
 • røykvarslere
 • teste og skifte batterier
 • brannslokkingsapparat
 • holde ventiler åpne og holde ventilasjonsanlegget påslått

Dette må vi få melding om:

 • vannlekkasjer
 • feil på det elektriske anlegget
 • skadedyr
 • andre alvorlige feil

Etat for boligforvaltning har følgende kontaktinformasjon:

E-post:
boligforvaltning@bergen.kommune.no

Telefon:
55565600