Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker du å si opp leieforholdet ditt for en kommunal utleiebolig? Da må du sende skriftlig oppsigelse til Etat for boligforvaltning.

Husk på dette når du sier opp leieforholdet

Når du skal si opp et leieforhold, må oppsigelsen skje skriftlig. Du kan bruke vedlagt skjema.

Oppsigelsesfrist

Oppsigelsesfristen er 30 dager.  Fristen løper fra den dagen oppsigelsen er kommet fram til Etat for boligforvaltning (EBF). Det betyr at du som leietaker er ansvarlig for husleien i 30 dager fra mottatt oppsigelse selv om du flytter ut tidligere.

Forberedelser før du flytter ut

  • Leiligheten skal være vasket og tømt for eiendeler ved fraflytting. Det samme gjelder tilhørende boder. Bodene må merkes slik at det er lett å finne frem for ny leietaker.
  • Strømmen skal avleses og stenges av leietaker.
  • Nøklene må leveres til Etat for boligforvaltnings kundesenter innen oppsigelsesfristens siste dag, senest kl. 14.00.

Dersom leiligheten ikke er fraflyttet og nøkler innlevert innen oppsigelsesfristen på 30 dager, må leietaker dekke husleie frem til fraflytting og innlevering av nøkler.

Skjema for oppsigelse og hvor du sender det

Du fyller ut oppsigelsesskjemaet nedenfor:

Du sender skjemaet enten på e-post til:

  • E-postadresse: boligforvaltning@bergen.kommune.no

eller som brevpost ved å bruke denne adressen:

Etat for boligforvaltning
Postboks 7700
5020 Bergen