Tegning av en familie som står klar til å flytte inn i ny bolig

Bergen kommune har laget informasjonsfilm på 18 språk med praktiske råd om å bo i en kommunal bolig i Bergen. Filmen er inndelt i emnene varme og ventilasjon, forsikring, avfall, sikkerhet, skadedyr og tv og internett. Vi har også laget en informasjonsbrosjyre til deg som leier en kommunal bolig.