Dersom du bor hos familie i stedet for på mottak, kan du søke om å få dette godkjent som alternativ mottaksplass. 

Dersom du kan bli boende hos familie permanent og har fått innvilget oppholdstillatelse, søker du istedenfor om Avtalt selvbosetting.

Якщо ви живете не в притулку для біженців, а з вашою родиною, то Ви можете подати заяву, щоб це місце було затверджено як альтернативне місце прийому біженців. Це означає, що ви можете отримувати прожиткову фінансову допомогу та продовжувати жити приватно до того, як вас поселять на постійне місце проживання з державною допомогою. 

Якщо Ви можете постійно проживати із родиною і Вам надано дозвіл на проживання, то Ви натомість подаєте заявку на «узгоджене самопоселення».

Що таке альтернативне місце прийому біженців 

Альтернативне місце прийому біженців означає, що ви можете жити в звичайному будинку замість того, щоб жити у центрі прийому біженців або у притулку, який пропонує UDI. Зараз ця схема поширюється лише на заявників, які проживають у близьких родичів.

Якщо ви отримаєте позитивне рішення щодо альтернативного місця прийому біженців в комуні Бергену, ви отримаєте від комуни фінансову допомогу на проживання. Комуна надішле вам письмову інформацію щодо самого процесу та Ваших прав. 

 Хто може претендувати на альтернативне місце прийому біженців 

Ця схема поширюється лише на українців з цільової групи тимчасового колективного захисту, які проживають у близьких родичів.

Ті, хто претендує на альтернативне місце прийому біженців в комуні Бергену, повинні: 

• Зареєструватися як шукач (-и) притулку в поліції 

• Отримати DUF-номер та ідентифікаційний номер 

• Мати тимчасове місце проживання в комуні 

 Неповнолітні самотні біженці не підпадають під цю схему. 

Якщо Ви можете постійно проживати із родиною і Вам надано дозвіл на проживання, то Вам непотрібно подавати заявку на альтернативне місце прийому біженців, натомість Вам треба подати заявку на «узгоджене самопоселення». Дізнайтесь більше про узгоджене самопоселення та подавайте заявку на це в комуну Бергену

 Як подати заявку на альтернативне місце прийому біженців 

Щоб отримати альтернативне місце прийому, Ви повинні звернутися як до UDI, так і до комуни Бергену. 

Заявка до UDI 

Спочатку необхідно зареєструвати заявку на альтернативне місце прийому в UDI. (Використовуйте «1. Vanlig skjema» («1. Звичайна форма»), а не «2. Hurtigprosedyreskjema» («2. Форма для швидкої процедури»). З практичних міркувань форму для швидкої процедури не можна використовувати тим, хто подає заяву на альтернативне місце прийому в Бергені.)  

Потім ви маєте заповнити форму, яку ви знайдете внизу цієї сторінки. Саме комуна вирішує, чи можна затвердити альтернативне місце прийому. Тому нам потрібна деяка інформація безпосередньо від вас. 

Відповідь на заявку 

Відповідь на заявку щодо альтернативного місця прийому ви отримаєте від UDI. 

Якщо ви отримаєте позитивну відповідь щодо альтернативного місця прийому, комуна Бергену надішле вам письмову інформацію щодо подальших дій та Ваших прав. 

Тривалість 

Альтернативне розміщення триває до тих пір, поки ви не отримаєте дозвіл на проживання від UDI і не будете розселені за направленням від IMDi. Навіть якщо вам надано дозвіл на тимчасове проживання, може пройти деякий час, перш ніж поселення відбудеться. 

Якщо ви залишите місце проживання, де вам було надано альтернативне місце прийому, до того, як ви будете поселені за направленням від IMDi, муніципалітет не надасть вам іншого тимчасового житла. Але тоді Ви можете подати заяву до UDI, щоб отримати місце у притулку. 

Якщо ви вирішите переїхати до іншої тимчасової приватної адреси в комуні Бергену, ви повинні повторно звернутися до комуни для затвердження нової адреси як альтернативного місця прийому. 

Договір про альтернативне місце прийому в комуні Бергену припиняється, якщо ви переїдете в іншу комуну. 

Узгоджене самопоселення 

Особи, яких було направлено до комуни Бергену через Управління з питань інтеграції та різноманітності (IMDi), і вони стоять в черзі на поселення, можуть знайти житло самостійно.

Щоб подати на це заявку, біженець повинен знайти собі постійне місце проживання та надіслати договір оренди до комуни Бергену на затвердження. Договір повинен бути не підписаний, тому що спочатку його має схвалити комуна. Дізнайтесь більше про узгоджене самопоселення та подавайте заявку на це в комуну Бергену

Заявка в комуну: Альтернативне місце прийому

 

 

Если вы проживаете не в центре приема беженцев, а с вашей семьей, то вы можете подать заявление с просьбой о его признании альтернативным местом проживания. Это означает, что вы можете получать пособие и продолжать проживать в частном жилье до тех пор, пока вам не будет предоставлена государственная помощь в поселении. 

Если вы можете постоянно проживать с семьей и вам был предоставлен вид на жительство, тогда вы подаете заявку на «самостоятельное поселение по договоренности». 

Что такое альтернативное место проживания?  

Альтернативное место проживания означает, что вы можете проживать в обычном жилье вместо центра приёма беженцев или центра экстренного приёма беженцев,  проживание в которых предлагается Директоратом иммиграции Норвегии (UDI). В настоящее время такая возможность существует только для тех, кто проживает у близких родственников.

Если место вашего проживания будет признано альтернативным местом проживания в муниципалитете Берген, вам будет назначено пособие на проживание в муниципалитете. Администрация муниципалитета направит вам в письменном виде информацию о дальнейшем процессе и ваших правах.  

Условия подачи заявления на альтернативное место проживания   

Подать заявление могут только украинцы, на которых распространяется действие программы предоставления временной коллективной защиты и которые проживают у близких родственников.

Вы можете подать заявление на альтернативное место проживания в муниципалитете Берген, если вы: 

  • Зарегистрировались в полиции в качестве просителя убежища
  • Получили номер заявления на предоставление убежища (DUF-nummer) и временный персональный номер (d-nummer)
  • Имеете место временного проживания в муниципалитете

Несовершеннолетние дети, приехавшие в Норвегию без сопровождения, не могут подать заявление на альтернативное место проживания. 

Если вы можете постоянно проживать с семьей и вам был предоставлен вид на жительство, тогда вам не нужно подавать заявку на альтернативное место проживания; вместо этого вам нужно подать заявку на «самостоятельное поселение по договоренности»Более подробная информация о прошении о самостоятельном поселении по договорённости в муниципалитете Берген 

Порядок подачи заявления на альтернативное место проживания  

Подать заявление на альтернативное место проживания нужно и в Директорат иммиграции Норвегии (UDI), и в администрацию муниципалитета Берген. 

Заявление в UDI 

Сначала нужно подать заявление на альтернативное место проживания в UDI.  

(Заполните «1. Стандартный бланк» “1. Vanlig skjema”, а не «2. Бланк заявления по ускоренной процедуре» “Hurtigprosedyreskjema”. По причинам практического характера заявление по ускоренной процедуре не может использоваться заявителями в Бергене.) 

Заявление в администрацию муниципалитета 

Затем вам необходимо внести информацию в бланк, который вы найдёте внизу страницы. Решение о том, будет ли жильё признано альтернативным местом проживания, принимается администрацией муниципалитета, поэтому нам необходимо получить от вас информацию напрямую. 

Ответ на заявление 

Вы получите окончательный ответ на заявление на альтернативное место проживания от UDI.  

Если ваше жильё будет признано альтернативным местом проживания, администрация муниципалитета Берген направит вам в письменном виде информацию о дальнейшей процедуре и ваших правах. 

 Длительность  

Ваше жильё считается альтернативным местом для проживания до момента получения вами вида на жительство от UDI и поселения при участии Директората интеграции и многообразия (IMDi). Даже после получения вида на жительство поселение может занять определённое время.  

Если вам необходимо переехать из жилья, признанного альтернативным местом проживания, прежде чем вам будет оказана помощь в поселении со стороны IMDi, администрация муниципалитета не сможет предоставить вам другого временного жилья. В таком случае вы сможете подать заявление в UDI на проживание в центре приёма беженцев. 

Если вы примете решение переехать на другой адрес временного проживания в муниципалитете Берген, вам нужно будет снова подать в администрацию муниципалитета Берген заявление на признание вашего нового адреса альтернативным местом проживания. 

Если вы переедете в другой муниципалитет, действие договорённости об альтернативном месте проживания в муниципалитете Берген будет прекращено. 

Самостоятельное поселение по договорённости 

Лица, распределённые в муниципалитет Берген через Директорат интеграции и многообразия (IMDi) и находящиеся в списке ожидания на получение жилья, могут найти жильё самостоятельно. Чтобы подать соответствующее заявление, беженцу необходимо самостоятельно найти жильё для длительного проживания и направить договор аренды для одобрения в администрацию муниципалитета Берген. Не подписывайте договор до тех пор, пока он не будет одобрен администрацией муниципалитета. Более подробная информация о прошении о самостоятельном поселении по договорённости в муниципалитете Берген  

Заявка в комунуАльтернативное место проживания

Alternativ mottaksplass betyr at du kan bo i en vanlig bolig, i stedet for på asylmottak eller akuttinnkvartering som UDI tilbyr. Denne ordningen gjelder nå kun for søkere som bor hos nær familie.  

Dersom du får godkjent boløsningen som alternativ mottaksplass i Bergen kommune, vil du få stønad til livsopphold fra kommunen. Kommunen vil sende deg skriftlig informasjon om prosessen videre og hvilke rettigheter du får. 

 

 

Ordningen gjelder kun for ukrainere som er i målgruppen for midlertidig kollektiv beskyttelse og som bor hos nær familie.  

Du/dere som skal søke om alternativ mottaksplass i Bergen kommune må: 

  • ha registrert deg/dere som asylsøker(e) hos politiet
  • fått DUF-nummer og d-nummer
  • ha et midlertidig sted å bo i kommunen.

Enslige mindreårige er ikke omfattet av denne ordningen. 

Dersom du kan bli boende hos familie permanent og har fått innvilget oppholdstillatelse, skal du ikke søke alternativ mottaksplass, men søke om Avtalt selvbosetting

Søknad til UDI 
Du må først registrere søknad om alternativ mottaksplass hos UDI. 
 

Du som er fra Ukraina og kan få, eller har fått midlertidig kollektiv beskyttelse skal benytte dette søknadsskjema på UDi sin nettside.

(Bruk «1. Vanlig skjema», og ikke «2. Hurtigprosedyreskjema». Hurtigprosedyreskjema kan av praktiske grunner ikke benyttes for deg som søker om alternativ mottaksplass i Bergen.)   

Du som er asylsøker skal benytte dette søknadsskjema på UDI sin nettside. 
Merk at skjema må printes ut og sendes til UDI i posten. 
 

Registrering hos Bergen kommune 
Etter at du har sendt søknad til UDI må du fylle ut opplysningene i skjemaet som du finner nederst på denne siden. Det er kommunen som avgjør om alternativ mottaksplass kan godkjennes. Vi trenger derfor noen opplysninger direkte fra deg.  

Svar på søknaden 
Du vil få svar på søknaden om alternativ mottaksplass fra UDI.  

Dersom du får godkjent alternativ mottaksplass vil Bergen kommune sende deg skriftlig informasjon om prosessen videre og hvilke rettigheter du får. 

Alternativ mottaksplassering varer frem til du har fått innvilget oppholdstillatelse fra UDI og blir bosatt i regi av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Selv om du får innvilget oppholdstillatelse, kan det ta noe tid før bosetting kan finne sted.  

Dersom du må flytte ut av boløsningen hvor du har fått innvilget alternativ mottaksplass, før du blir bosatt i regi av IMDi, vil ikke kommunen gi deg et annet midlertidig botilbud. Du kan da søke til UDI om å få bo på mottak.  

Om du velger å flytte til en annen midlertidig privat adresse i Bergen kommune, må du søke på nytt til Bergen kommune om å få godkjent den nye adressen som alternativ mottaksplass.  

Avtale om alternativ mottaksplass i Bergen kommune vil opphøre dersom du flytter til en annen kommune.  

Avtalt selvbosetting
Personer som har fått tildelt Bergen kommune gjennom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og står på venteliste for bosetting, kan finne bolig selv.  

For å søke om dette, må du selv finne en varig bolig og sende husleiekontrakten til Bergen kommune for godkjenning. Kontrakten skal ikke signeres før den er godkjent av kommunen. Les mer og søk om avtalt selvbosetting i Bergen kommune  

Søk om alternativ mottaksplass