Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Besøksadresse:
Bredalsmarken 17
Vis større kart
E-post:
introduksjonssenteretbergen.kommune.no
Telefon:
55567901 - fra kl. 08:00 til kl. 15:30
Åpningstid: 08:00 - 15:00
Ekspedisjonen åpen fra kl. 10. Introduksjonssenter vil holde stengt tirsdag 28.1, kl. 11.30-15.00.
Mer kontaktinfo

Om oss

Om oss bilde

Introduksjonssenteret for flyktninger har oppgaver knyttet til bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger.

Senteret har ansvar for å bosette flyktninger med oppholdstillatelse, etter avtale Bergen kommune inngår med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Introduksjonsprogrammet for flyktninger består av norskopplæring på Nygård skole, samfunnskunnskap, temakurs og ulike former for praksis. Målsettingen med programmet er at den enkelte flyktning får en kvalifisering som leder til selvforsørgelse i form av jobb eller videre utdanning.

Innbyggerhjelp