Kommunen skal finne midlertidig botilbud til personer som ikke klarer å skaffe dette selv. Beboerne i disse boligene, også kalt hospits, har ikke vanlig husleieavtaler. Derfor kan beboerne klage til Miljørettet helsevern dersom boforholdene er for dårlige.

Vi fører tilsyn med midlertidige botilbud. Det skal være godt inneklima, god nok belysning, gode nok og mange nok toaletter og dusjer, og forsvarlig renhold. Det skal ikke være fare for ulykker eller smittsomme sykdommer. Dette står i forskrift om miljørettet helsevern.

Eksempler på hva du kan klage på:

  • Dårlig inneklima, for eksempel tett luft eller kald trekk.
  • Muggvekst eller fuktskader.
  • For få toaletter eller dusjer.
  • For dårlig renhold, eller at det er så slitt at det ikke er mulig å holde rent.
  • Støy, for eksempel fra ventilasjonsanlegg eller trafikk.
  • At det er for mange beboere i forhold til plassen.
  • At det sosiale miljøet er dårlig.
  • At det er for dårlig smittevern.

 

Vi ønsker skriftlige klager. Send en klage til Miljørettet helsevern ved å fylle ut det elektroniske skjemaet. Du kan også sende på post (Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen) eller e-post (mhv@bergen.kommune.no), men ikke bruk e-post dersom klagen din inneholder sensitive personopplysninger.

Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt oss dersom du har spørsmål rundt dette. Du kan ringe oss på telefon 55 56 52 00.

Etter at vi mottar en klage, vil du få tilbakemelding innen tre uker om hva vi gjør med saken. Vi prioriterer forhold som kan gi helseskade, så i slike tilfeller kan du forvente tilbakemelding innen noen arbeidsdager. 

Klage på midlertidig botilbud / hospits