Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Miljørettet helsevern fører tilsyn med at innbyggernes miljø ikke gir negative helseeffekter. Vi har ansvar for Bergen kommune, og vi gjør også oppgaver for kommuneoverlegene i Os, Osterøy, Sund, Fjell, Øygarden, Vaksdal og Austevoll.

Våre oppgaver er blant annet å drifte målestasjonene for luftkvalitet, vurdere helsemessige forhold i reguleringsplaner og utføre hygienekontroll av skip. Vi fører tilsyn med blant annet barnehager, skoler, asylmottak, overnattingssteder for bostedsløse, badeanlegg, solarier, tatoverings- og piercingsstudio og installasjoner som kan spre legionella. Vi behandler klager på blant annet støy, lukt, luftforurensning, forurensning og forsøpling.

Se mer informasjon på vår temaside.

Innbyggerhjelp