Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen skal finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer å skaffe dette selv. Er du akutt bostedsløs og ikke selv klarer å finne et sted å bo, kan du kontakte NAV for å søke om midlertidig botilbud. 

Hvilke midlertidige botilbud finnes?

Kommunen kan skaffe ulike typer midlertidige botilbud, blant annet:

  • Midlertidig botilbud med døgntilsyn
  • Midlertidig botilbud uten døgntilsyn

Kommunen har også akuttovernatting for bostedsløse. Akuttovernatting tildeles ved personlig fremmøte.

Kommunen skal også bidra til at de som trenger det får hjelp til å skaffe seg en varig bolig.

Du må ta kontakt med ditt lokale NAV-kontoret for å søke midlertidig botilbud. Du må også fylle ut søknadsskjema. 

Hvem kan få midlertidig botilbud?

Du har rett til tjenesten dersom du på egen hånd har forsøkt å skaffe deg et botilbud uten å lykkes.

Rettigheten til midlertidig botilbud er hjemlet i sosialtjenesteloven §27.  Sosialtjenesten vil prøve å ta hensyn til dine ønsker om type midlertidig bolig.

Slik søker du

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor

Hvis du er uten bolig og ikke har hatt kontakt med NAV-kontor i Bergen tidligere, kan du kontakte ett av våre NAV-kontor. Du vil da få informasjon om hvilket kontor du tilhører.

Søknadsskjema finner du i den blå fanen under eller i avsnittet "Skjema" for de som ikke søker digitalt.

Saksbehandling og klagemulighet

Saksbehandling

NAV skal behandle saken din så snart som mulig. Dersom henvendelsen din gjelder akutt behov for et midlertidig botilbud, kan det være nødvendig å behandle henvendelsen samme dag. 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket. Du må sende eller levere klagen til NAV-kontoret innen tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen må du informere om hvilke endringer du ønsker. Klagen må være undertegnet av deg, eller eventuelt fullmektig. Dersom du trenger hjelp til å skrive klagen, kan NAV-kontoret  hjelpe deg med dette.

Hvis NAV opprettholder sitt vedtak, sendes saken videre til Statsforvaltaren som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Skjema

NAV sosialtjeneste har tilrettelagt for digital søknad for økonomisk sosialhjelp. Dette skjemaet bruker du også ved søknad om midlertidig botilbud. Du finner digital søknad i den blå fanen under.

Dersom du ikke søker digitalt, kan du bruke vedlagte søknadsskjema:

 

Digital søknad om økonomisk sosialhjelp og midlertidig botilbud