blodbyen

Botreningssenteret (BTS) er et oppfølgingstiltak for personer med rusrelaterte utfordringer. Tiltaket har 3 avdelinger. Avd. Gyldenpris er en rehabiliteringsavdeling med gjennomgangsboliger. Avd. Stubsgate og avd. Kringsjåveien er permanente boliger. Målet er ordinær bolig og ansvar for eget liv.

Bemannet mandag-fredag kl. 08.00-21.30 og helg kl. 12.00-20.00

Målgruppe:

Rusavhengige over 18 år som har rusfrihet som personlig målsetting og som har ønske og vilje til et forpliktende samarbeid med de ansatte

Målsetting:

Flytte videre til ordinær kommunal bolig og ta ansvar for sitt eget liv

Avdeling Gyldenpris tilbyr:

  • 16 gjennomgangsleiligheter med husleiekontrakt og selvstendig husholdning
  • Botid etter behov
  • Individuell oppfølging fra ansatte med sosialfaglig kompetanse og lang erfaring
  • Fellesskap og aktiviteter sammen med andre
  • Mulighet for økt selvstendighet og bedre livskvalitet, gjennom å jobbe med fysisk og psykisk helse, rusmestring, sosial trening, arbeid og aktivitet, nettverk, økonomi, kosthold og ernæring, trening, osv.
  • Samarbeid med andre relevante aktører
  • Oppfølging i minimum 1 år etter videreflytting til ordinær kommunal bolig
  • Mulighet for oppfølging av personer utenfor tiltaket uten botid på Gyldenpris

Innsøkning:

Potensielle søkere må delta på en informasjonssamtale før innsøkning.

NAV Sosialtjeneste er innsøkende instans. Søknad om kommunal bolig og sosialrapport sendes BTS og Boligetaten.

Søknad tas opp i Inntaksteam bestående av BTS, Etat for Boligforvaltning, Boligetaten, NAV Årstad

Fem samlokaliserte boliger for kvinner. Personalbase og bemanning på hverdager.

Samarbeidspartnere blir orientert når det er ledig leilighet og opplyst om søkeprosessen.

8 samlokaliserte boliger for personer med ROP-lidelser. Personalbase og bemanning syv dager i uken.

Samarbeidspartnere blir orientert når det er ledig leilighet og opplyst om søkeprosessen.

Innsøking avdeling Gyldenpris

Potensielle søkere må delta på en informasjonssamtale før innsøkning.

NAV Sosialtjeneste er innsøkende instans. Søknad om kommunal bolig og sosialrapport sendes BTS og Boligetaten.

Søknad tas opp i Inntaksteam bestående av BTS, Etat for Boligforvaltning, Boligetaten, NAV Årstad

Innsøking Stubsgate og Kringsjåveien

Samarbeidspartnere blir orientert når det er ledig leilighet og opplyst om søkeprosessen.