Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Besøksadresse:
Gyldenprisveien 13
Vis større kart
E-post:
botrenings.senterbergen.kommune.no
Telefon:
53033630 - til kl. 21:00
Kontortid hverdager fra kl.08:00 til 21:30 Kontortid helger fra kl.12:00 til 20:00.
Mer kontaktinfo

Om oss

Om oss bilde

Botreningssenteret er et oppfølgingstiltak for personer med rusrelaterte utfordringer.

Botreningssenteret er en byomfattende tjeneste som består av 3 avdelinger for 3 ulike målgrupper.

Avd. Gyldenpris har 16 gjennomgangsboliger for personer som aktivt ønsker å endre sin livssituasjon.Kontakttelefon 53033630

Avd. Kringsjåveien har 9 permanente boliger for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse. Kontakttelefon 55569379

Avd. Stubsgate har 5 permanente boliger for kvinner. Kontakttelefon 55569375

I tillegg tilbyr vi individuelt tilpassede oppfølgingsoppdrag utenfor sentrene.

Botreningssenteret har 20 ansatte fordelt på ca. 17 årsverk.

Innbyggerhjelp