brannsjansen

Brannsjansen er et arbeidstreningsprogram for unge i alderen 18 - 30 år som er bosatt i Bergen kommune og som fyller vilkårene til kvalifiseringsprogram. Arbeidstreningsprogrammet gjennomføres i fem trinn og har oppstart to ganger i året. Målet er fast arbeid eller videre utdanning.

Vi i Brannsjansen jobber for at alle våre deltakere skal få fast jobb, gjerne hos en av våre samarbeidspartnere, eller velge å gå videre på skole. Brannsjansen er et arbeidstreningsprogram for unge i alderen 18 - 30 år som er bosatt i Bergen kommune og som fyller vilkårene til kvalifiseringsprogram etter lov om sosiale tjenester i NAV.

Arbeidstreningen er tenkt å gå over en periode på rundt seks måneder, men i enkelte tilfeller vil prosessen ta noe lenger tid. Det startes opp nye kull to ganger i året, i slutten av januar og medio september, hvor det blir tatt inn ca. 15 deltakere. I forkant av oppstart blir det gjennomført personlig intervju med aktuelle kandidater henvist fra NAV-kontorene i Bergen.

I Brannsjansen tilbys deltakerne tjenester innenfor profesjonell karrierekartlegging, karriereveiledning, livsmestringskurs, aktivisering og arbeidstrening både internt i trygge omgivelser og eksternt hos våre samarbeidspartnere. Brannsjansen drives av ansatte med både sosialfaglig bakgrunn og spisskompetanse innenfor utenforskap, samt ulike personer med variert erfaring innen yrkeslivet. Alle med hjerte for mennesker og unge voksne i faresonen. Samarbeidet mellom det offentlige og Sportsklubben Brann oppleves ofte motiverende, og det gir rom for mange muligheter både faglig og personlig.

Gjennom å se hele mennesket og komme tett på, opplever vi at mange bruker mye energi på andre problemstillinger, som for eksempel boligsituasjon, økonomi, utfordringer i nære relasjoner, psykisk og fysisk uhelse, rus, politi og annet. Vi ser at det er vanskelig å lykkes før disse elementene er på plass. Derfor jobber vi parallelt med både fysisk og psykisk helse. Vi er en praktisk øvingsarena med rom for å feile, korrigere og mestre, samt at vi bruker vårt nettverk for kunnskap og jobbmuligheter. Dette er viktige delmål i veien mot fast jobb eller studie, som er hovedmålet.

Se hjemmesiden til Brannsjansen HER.

Arbeidstreningsprogrammet gjennomføres i fem trinn og har oppstart to ganger i året. I januar og september starter ca 15 utvalgte deltakere i programmet. Deltakerne har felles oppstart- og kurspakke, men har ellers ulik progresjon.

femtrinnsprogram
 
 

Fase 1: Intervjuer og laguttak. Brannsjansen starter blant annet med en overnattingstur for å bli kjent.

Fase 2: Kurs, aktivitet og kompetanseheving i Sportsklubben Brann. Se timeplan for mer informasjon. 

Eksempler på ulike kurs vi gjennomfører:

 • Tankevirus: kognitivt mestringskurs for ungdom
 • Førstehjelpskurs: grunnleggende kunnskap om førstehjelp
 • Forbilde/ rollemodell: hvordan være en god rollemodell
 • Konfliktverksted: grunnleggende kurs knyttet til konflikter
 • Presentasjonsteknikk: Kurs i å presentere et budskap og selg selv
 • Livsstilskurs: Kosthold, søvn og rus sett i forhold til helse
 • Motivasjonskurs: hvordan finne egen motivasjon
 • Teambuilding: hvordan fungere best mulig som et team
 • Jobbsøk: utforming av søknad, CV og intervjutrening
 • Menneskerettigheter: grunnleggende kurs i menneskerettigheter
 • Personlig økonomi: budsjett og bevissthet til økonomi
 • Coaching med fokus på selvtillit og målsetninger
 • Trening på SATS med fokus på å styrke kjernemuskulatur
 • Yoga for styrke, smidighet og avspenning

Fase tre, fire og fem er individuelt tilpasset og vil variere både i omfang og lengde. Vi jobber ofte med ulike problemstillinger parallelt. Stadion er en øvingsarena og vi ønsker å styrke hver enkelt, gjøre alle tryggere på seg selv og bidra til varig endring.

Vanligvis lykkes 6 av 10 unge med å nå målet sitt og flere slutter å ruse seg, får bedre døgnrytme, sunnere kosthold, tro på seg selv, mer fysisk aktivitet og lærer gode strategier for livsmestring.

Flere opplever felleskap, større nettverk og realistiske forventninger til jobb og evner. Noen har større utfordringer enn først antatt og henvises videre til rett instans. Prosessen inn i fast jobb eller skole er fem-delt. Fase tre, fire og fem har ulik varighet.

Brannsjansen holder til på Brann Stadion og er et byomfattende tiltak. Det betyr at du kan bo hvor som helst i Bergen kommune og bli deltaker. Du kan ta kontakt med ditt NAV-kontor for å avklare om du kan være en aktuell kandidat for Brannsjansen.

Har du spørsmål vedr. Brannsjansen kan du kontakte Hege Stunner, telefon: 94 50 40 38 eller mail: hege.stunner@nav.no