Skogbrann

De første minuttene av en brann er ofte utslagsgivende for den videre utviklingen av brannen. Derfor er det viktig at du handler raskt og riktig. De fleste skogbranner skyldes menneskelig aktivitet og bålbrenning og grilling er blant de vanligste årsakene.

1. Varsle brannvesenet på nødnummer 110 om brannen. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Gi tydelig stedsangivelse, og møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet.

2. Mens du venter på hjelp kan du starte slokkearbeidet selv, men ikke ta noen sjanser. Kom deg ut av området dersom du er usikker. 

3. Brekk eller hogg et lite løvtre på cirka to meter. Fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen. Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake. Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene. Er det vann og bøtter tilgjengelig, er det bare å pøse på.

4. Selv om du klarer å slokke branntilløpet, er det viktig at brannvesenet kommer til stedet for å foreta tilstrekkelig etterslukking. Ved skog- og lyngbrann kan det brenne i jordsmonn, maurtuer og lignende som lett kan flamme opp igjen ved et lite vindpust.

For å unngå å starte en skogbrann selv: husk det generelle bålforbudet som gjelder mellom 15. april og 15. september.