Teip batteripolene og oppbevar i brannsikker beholder

Når du oppbevarer, lader, sorterer og kaster batterier på riktig måte, reduserer du faren for brann hjemme, i avfallsbeholdere, i bossbilene og på renovasjonsanleggene. Her er våre råd for hvordan du skal gjøre det. Og vet du hvilke produkter de har hjemme som faktisk inneholder et batteri?

Teip polene for å unngå gnist fra kortslutning.
Teip polene for å unngå gnist fra kortslutning.
Bilde: Siv Kristin Hovland

Det er alltid noe restenergi igjen i brukte batterier. Teip derfor polene og finn en  branntrygg beholder du kan oppbevare dem i. Det kan for eksempel være et stort syltetøyglass med lokk.

Da reduseres risikoen for at batteriene kortslutter i kontakt med hverandre eller med metaller. En gnist er nok til å starte en brann.

Med et økende antall elektriske produkter i norske hjem, øker risikoen for at uønskede hendelser oppstår. Følg disse ladevettreglene for å lade batteriprodukter på en trygg måte.
 

  1. Lad i rom med røykvarsler
  2. Lad når du er våken og til stede
  3. Les og følg produsentens bruksanvisning
  4. Bruk helst original lader
  5. Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
  6. Ikke lad i sengen
  7. Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
  8. Bytt ut skadet utstyr
  9. Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt
  10. Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110

 

BIRs miljøparker tar imot alle gamle batterier på en trygg måte.

Du kan også enkelt levere gamle batterier tilbake til butikken der du kjøpte det, eller til andre butikker som selger tilsvarende batterier.

Ikke kast brukte batterier i restavfallet, og selvsagt ikke i papiravfallet!
Det kan føre til brann i både avfallsbeholder, bossbil eller på avfallsanlegget. De siste fem årene har det oppstått mer enn 200 branner i norske avfallsanlegg.  Batteribranner inneholder mye energi og er vanskelige å slokke.

Mange store og små husholdningsapparater, leker, fritids- og sportsutstyr, elektrisk og elektronisk verktøy inneholder faste, oppladbare litiumbatterier. Så lenge de er i bruk, må du sørge for at batteriene er uskadet og i orden. Vær ekstra oppmerksom på el-sparkesykler. De har batteripakker som stadig utsettes for støt og kan blir skadet.

Pass på at batteriet ikke er skadet
At batteriet er fysisk skadet er én av tre hovedårsaker til at batteribranner oppstår. De andre årsakene er feil under produksjon, eller teknisk svikt som gjør at ladingen ikke stopper når batteriet er fulladet.

Ikke oppbevar gamle batteriprodukter hjemme
Når produktet ikke lenger er i bruk, er det viktig at du sorterer og kaster det på rett måte. Det er heller ikke lurt å stue gamle batteriprodukter på loftet eller i boden. Da er det bedre å kvitte seg med det, men ikke kast det i for eksempel restavfallet, for da kan det oppstå brann.

Lever til miljøpark eller tilbake til butikk
BIRs miljøparker tar imot alle gamle batteriprodukter på en trygg måte. Du kan også enkelt levere gamle batteriprodukter tilbake til butikken der du kjøpte det, eller andre butikker som selger slike produkter.

Dersom det brenner i batterier eller et batteriprodukt hjemme hos deg, er det lurt å får det ut av huset så fort som mulig. Dette er selvsagt dersom du har muligheter for dette uten å utsette deg selv for risiko.