Slokkeapparat

Alle boliger og fritidsboliger skal ha minst ett av følgende slokkeutstyr:

 • Pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver
 • Skum-/vannapparat på minimum 9 liter
 • Skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minimum 21A
 • Formfast brannslange med innvendig diameter på minimum 10 mm.

Brannvesenet anbefaler husbrannslange. En husbrannslange er en forsterket vannslange rullet inn på en fastmontert eller flyttbar trommel. Husbrannslangen bør være fast tilkoblet en vannkran. Kravet er at slangen skal kunne trekkes ut til alle rom. Dersom den ikke er lang nok må man ha et brannslokkeapparat i tillegg. Gjør deg kjent med hvordan du bruker husbrannslangen.

Fordeler:

 • Ubegrenset slokkekapasitet 
 • Velegnet til slokking av branner i fast materiale som papir, tre og tekstiler (brannklasse A).
 • Kan brukes mot branner i elektriske anlegg i boliger.
 • Enkelt å bruke, selv uten opplæring.

Ulemper:

 • Må aldri brukes mot branner i fett, frityr, oljer og andre væsker det gir en livsfarlig eksplosjonsartet brannutvikling.

Vedlikehold:

 • Husbrannslangen bør kontrolleres hvert år.
 • Kontrollen gjennomføres ved å rulle ut slangen, sjekke at kranen virker og at slangen er uten sprekker.

Et pulverapparat består av en beholder med pulver som drives ut ved hjelp av trykkluft når apparatet utløses. Pulveret kveler en brann effektivt. Pulverapparater finnes i mange størrelser fra 2 kilo og oppover. I en bolig skal et godkjent pulverapparat være på minst 6 kilo.

Fordeler:

 • Stor og rask slokkeeffekt ved riktig bruk
 • Egnet mot de fleste typer branner

Ulemper:

 • Apparatet tømmes raskt et 6 kilos pulverapparat er tomt på 10-20 sekunder
 • Pulveret medfører behov for omfattende rengjøring etter bruk
 • Kan ødelegge elektriske apparater
 • Apparatet er tungt å bære og vanskelig å håndtere for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlikehold:

 • Skal ha faglig kontroll etter 5 år
 • Må på service etter 10 år

Et skumapparat inneholder vannbasert skum som slokker brann ved kvelning og nedkjøling samtidig. I en bolig må du ha et skumapparat på minst 9 liter, ettersom skumapparater har noe lavere slokkeeffekt enn pulverapparater. Skumapparater på 6 liter med slokkeeffekt 21A aksepteres også som slokkeapparat i bolig.

Fordeler:

 • Egnet mot branner i fast materiale og brannfarlige væsker
 • Kan normalt brukes mot branner i elektriske anlegg opp til 1000 Volt (spør leverandør ved kjøp)
 • Avkjølingseffekten gjør at det normalt ikke er behov for etterslokking med vann
 • Lettere rengjøring etter bruk enn ved bruk av pulverapparat

Ulemper:

 • Apparatet tømmes relativt raskt (20-30 sekunder for et 9 liters skumapparat)
 • Apparatet kan ikke oppbevares i temperaturer under 0 °C
 • Apparatet er tungt å bære og vanskelig å håndtere for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlikehold:

 • Skal ha service etter 5 år

Karbondioksid (CO2/kullsyre) fortrenger oksygen og kveler dermed en brann effektivt.

Fordeler:

 • Stor og rask slokkeeffekt ved riktig bruk
 • Egnet mot branner i brannfarlige væsker og elektrisk anlegg/utstyr
 • Forurenser ikke omgivelsene
   

Ulemper:

 • Uegnet til utendørs bruk fordi slokkegassen fortynnes
 • Liten kastelengde gjør at man må gå svært nær brannen
 • Kan medføre helseskade ved høy konsentrasjon i luften man puster inn
 • Kan medføre frostskader på menneskehud
 • Apparatet har høyt gasstrykk, noe som kan medføre brannspredning ved feil bruk

Branntepper regnes som tilleggsutstyr. De er laget av glassfibermaterialer med sterk brannmotstand. 


Fordeler:

 • Svært effektivt mot små branner i startfasen
 • Lett å håndtere
   

Ulemper:

 • Krever at brannen oppdages tidlig i startfasen
 • Uegnet mot større branner
 • Fare for at brannen blusser opp igjen når teppet fjernes

SJEKK APPARATET SELV

 1. Se at pilen står på grønt.
  (Det betyr at apparatet har riktig trykk.)

 2. Sjekk at slangen ikke er morken, men hel og pen.

 3. Sjekk at plomberingen er intakt og at sikkerhetssplinten er på plass.

 4. Sjekk at bruksanvisningen er lett lesbar.

 5. Sjekk at selve beholderen ikke er skadet eller rustet.

 6. Snu pulverapparatet opp ned slik at det ikke klumper seg.

 7. Sjekk at håndslokkeren er tilgjengelig, og lett kan hektes av braketten.

GENERELLE RÅD

 • Vann er ikke egnet som slokkemiddel i fettgryter, bensin og andre flytende stoffer.
 • La apparatet stå synlig framme der det er godt tilgjengelig.
  (I gangen utenfor kjøkken og soverom er en god plassering.)
 • Har du stor bolig eller bolig med flere etasjer, bør du ha flere enn ett manuelt slukkeutstyr.
 • Spar miljøet og gjennomfør service av ditt gamle apparat fremfor å kjøpe nytt.
 • Privatpersoner kan levere brannslokkeapparatet på en gjenbruksstasjon.