bilbrann

Bryter bilmotoren ut i brann er det mulig å slokke den hvis du handler raskt og korrekt. Ha alltid et brannslokkeapparat tilgjengelig i bilen.

  • Kjør ut til siden og stans motoren
  • Få alle ut av bilen
  • Ta frem brannslokkeapparatet og fjern sikringen
  • Utløs panseret fra dashbordet, men åpne ikke panseret helt med en gang. Dersom brannen får tilgang på mer luft (oksygen), blir den vanskeligere å slokke
  • Løft panseret forsiktig opp til dit låsetappen holder igjen, styr slangen på brannslokkeapparatet under panseret og aktiver brannslokkeapparatet
  • Med en feiende bevegelse slokker du brannen i hele motorrommets bredde
  • Hvis det ser ut som om du får bukt med brannen, kan du åpne panseret helt. Still deg ved siden av bilen når du gjør dette, slik at du er beskyttet mot eventuelle stikkflammer fra motorrommet

Hvis en bil begynner å brenne ved et trafikkuhell og store mengder bensin blir antent, vil et brannslokkeapparat som regel være for lite. Slike branner er det normalt brannvesenet som må ta seg av. Ikke ta sjanser!