Brannsikkerhet på camping

Brann på en campingplass kan spre seg svært raskt. Det er derfor viktig at både besøkende og eiere av campingplassen tar brannsikkerheten på alvor. 

Gjør deg kjent med sikkerhetsreglene når du kommer til en ny campingplass. Sjekk også at røykvarsleren fungerer der du skal sove, og hvor brannslokkingsutstyret er om du leier hytte.  

7 tips for brannsikker camping

 1. Installer røykvarsler 
  Siden en brann i en campingvogn eller et telt vil utvikle seg svært kjapt, teller hvert sekund. Hvis du har en røykvarsler, øker du sjansen for å redde deg ut i tide. Røykvarsleren bør monteres fast i campingvogner og bobiler. Husk å skifte batteri, og test at den fungerer før du drar ut på tur. I telt kan du bruke en reiserøykvarsler. Det er lurt å ha en kniv lett tilgjengelig i teltet, slik at du raskt kan skjære deg ut hvis det begynner å brenne. Om du leier hytte bør du sjekke at røykvarsler fungerer og at nødvendig slokkeutstyr er på plass.
 2. Husk brannslokkingsapparat  
  Brannslokkingsapparat er påbudt i alle campingvogner og bobiler. Sørg for at apparatet er lett tilgjengelig og at det blir jevnlig vedlikeholdt, slik at det alltid er klart til bruk hvis uhellet skulle være ute. Et brannteppe er et fint tillegg som tar liten plass og som effektivt kveler mindre flammer. Om du leier hytte skal utleier sørge for at du har tilgjengelige slokkemidler. 
 3. Sjekk det elektriske anlegget  
  Elektrisk anlegg og utstyr i campingvogner og bobiler skal være installert i tråd med regelverket. Sjekk at alt fungerer fint før ferien, hvert år. Få gjerne en fagperson til å utføre kontroll av det elektriske anlegget. Unngå bruk av skjøteledninger. 
 4. Propan 
  Sjekk jevnlig propananleggets slanger, rør og koblinger for å unngå lekkasjer. Følg bruksanvisningens retningslinjer nøye for montering, sikkerhetsavstander, bruk og vedlikehold. En propanbeholder skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme. Installer gassvarsler dersom du benytter gass inne i campingvognen eller bobilen. 
 5. Hold minst 4 meter avstand 
  Plasser campingvognen, teltet eller bobilen i god avstand fra naboen. Fra 1. mars 2022 er det krav til minimum fire meter avstand mellom campingvogner, bobiler og telt. Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, og gjelder kun nyetablerte eller ombygde campingplasser. Tidligere krav er 3 meter. Formålet med avstanden er å begrense spredning av en eventuell brann, slik at personer i nærheten rekker å rømme.
 6. Pass på grillen  
  Åpen flamme må kun brukes ute i friluft. En teltduk kan fort ta fyr og kan da gi fra seg mange giftige gasser. Grill, kokeapparater og lignende bør stå minst 1 meter på utsiden av teltduken. Sjekk gjerne om campingplassen har egne plasser for grilling.  
 7. Brannskader  
  Brannskader må behandles raskt. For å minimere skaden er det viktig at du lærer deg denne framgangsmåten for å minimere skaden om uhellet skulle være ute:  
  Bruk 20/20-regelen. Kjøl det skadede området med (omtrent) 20 graders vann i 20 minutter. Ved større skader, ring 113.

Hvis det brenner: 

 1. Redd deg selv og folk som er i fare 
 2. Varsle brannvesenet på nødnummer 110  
 3. Forsøk å slokke dersom du ikke utsetter deg selv for fare 

Som eier av en campingplass må du følge kravene etter Byggteknisk forskrift, TEK 17:

 • Fra 1. mars 2022 skal det være minimum 4 meter mellom campingenhetene. Det måles fra ytterpunkt til ytterpunkt på campingenhetene. Det nye regelverket har ikke tilbakevirkende kraft om det fører til store kostnader med å legge om infrastrukturen på campingplassen. Om en campingplass har lagt opp bobilplasser med fast dekke og gress mellom plassene, vil ikke disse bli pålagt å legge om til en avstand på fire meter. Om plassene ligger på et område der nye regler kan tas i bruk uten store kostnader, skal nye regler benyttes. Det samme gjelder nyetablerte campingplasser. Før 1. mars 2022 var det krav til 3 meter mellom hver campingenhet. 
 •  Campingenheten skal ha en maksstørrelse på 75 kvadratmeter. I en campingenhet inngår både campingvogn, bobil, villavogn, husvogn, telt, fortelt, spikertelt, terrasse, levegg og lignende byggverk. 
 • Fra 1. mars 2022 skal nyetablerte campingplasser deles inn i parseller, med branngater mellom parsellene og mot området utenfor campingplassen. 
 • Maksimal høyde på en campingenhet er endret fra 3,5 meter til 4 meter fra 1. mars 2022.

Husk! 

 1. Ha slokkemidler lett tilgjengelig for både ansatte og gjester
 2. Installèr røykvarslere og kontrollèr jevnlig at de fungerer
 3. Sørg for god tilkomst for nødetatenes kjøretøy
 4. Utarbeid varslingsrutine overfor nødetatene
 5. Utarbeid en branninstruks for ansatte og gi de opplæring i denne
 6. Utfør kontroll og service på alt brannteknisk anlegg og utstyr 
 7. Se til at elektriske koblinger til campingenheten er godkjent, unngå bruk av skjøteledninger
 8. Ha gjerne et egnet avfallsområde til engangsgriller og annet varmt avfall som gjestene kan bruke 
 9. Hold gjerne brann- og slokkeøvelser sammen med de ansatte og fastboende gjester