Bakside brannbil i trang gate

Når alarmen går, kan det i verste fall stå om sekunder. Da er vi avhengige av å komme raskt frem. Brannbilene må ha minst tre meter veibredde.  Er det sving eller kurve, trengs det enda mer plass. Dette gjelder hele året, men spesielt når snøen legger seg. Tenk på oss når du parkerer bilen din.

Siden 2009 har flere etater hatt fokus på å øke fremkommeligheten i trange bergensgater. Det største problemet er feilparkerte biler. Brannvesenet sjekker jevnlig fremkommeligheten for utrykningskjøretøy i trange bergensstrøk. Hver gang ser brannvesenet gater hvor det er utfordrende for brannbilen å komme seg frem. 

Fremkommelighet for politi, ambulanse og bossbil er også en utfordring i enkelte strøk. Ikke vær den som hindrer nødetatene og renovasjonsselskap i å gjøre en viktig jobb for deg.

Trange gater og parkerte biler er allerede en utfordring for brannbilene i Bergen. Snøfall gjør fremkommeligheten enda vanskeligere. Det er derfor ekstra viktig at huseiere måker snø langs fortau og gater om vinteren. Da er det lettere å parkere slik at bilen ikke er til hinder for brannvesenet.

Kravene til passasje gjelder ikke bare i bygatene, men også private veier, skogsveier, småveier og ved badeplasser.

Brannbil
Slik ser plakaten ut
Bilde: Illustrasjon