Skal feiebehovet kontrolleres eller skal skorsteinen i din bolig eller hytte feies? Det er ditt ansvar å sørge for at vi har sikker tilgang til skorsteinen. Vi skal utføre tilsyn, kontroll og feiing, uten at det er fare for liv og helse, eller påfører skade på eiers eiendom.

Stigesikring
 
Bilde:  

Før tilsyn og feiing har du som huseier et ansvar å sørge for at stigen er sikret i toppen av taket. Dette gjør du ved å montere fast stigesikring/sklisikring på taket ditt. På denne måten vil du som huseier være trygg på at stigen er sikret mot utglidning, velting og at takrenner ikke blir utsatt for skade.

Stigen skal stå oppstilt og stødig før feieren tar den i bruk. Den skal hvile på et stabilt, bæredyktig og fast underlag slik at trinnene forblir vannrette. Toppen av stigen skal være minst en meter over takskjegget på huset. 

Stigen skal kun benyttes til å komme seg opp til taket. Det er ikke tillat å benytte seg av frittstående stiger som er høyere enn 6 meter.

Feier på stige
 
Bilde:  

 

Overgang
 
Bilde:  

Tilgang til taket skal alltid foregå på den mest forsvarlige måten. Overgangen fra stige til takstige/trinn er en av de største farene brannforebyggeren utsetter seg for, herunder også utglidning eller velting av stige og fall fra tak. Sikkerheten blir vurdert i hvert enkelt tilfelle av feieren på stedet. Dersom feiingen skal gjøres fra tak stilles det flere krav til tiltak som skal være på plass før feiing blir utført.

Takstige
 
Bilde:  

Huseier må sørge for at det er montert en standardisert stige eller tilsvarende sikring dersom taket har en helling og høyde som gir fare for høye fall. Kun dokumentert utstyr (takstige/taktrinn) skal benyttes og monteringsanvisningen til produktet skal følges.

Sikker tilgang
 
Bilde:  

Takstige/taktrinn skal være fastmontert i bærende takkonstruksjon. Denne skal monteres slik at den går helt opp til skorsteinen og at man kan stå på mens man feier.

 

Hvis toppen av skorsteinen er 1,2 meter over taket eller høyere, så skal det monteres en feieplattform eller feieluke på taket. Arbeidsplattformen rundt skorsteinen skal være tilpasset skorsteinens høyde.

Det skal være en stige og takstige opp til hver skorstein. Hvis bygget har flere skorsteiner, skal huseier sørge for at det er sikker tilgang mellom skorsteinene i form av gangbro eller tilsvarende.

Ifølge dagens regelverk er disse løsningene for bruk av stige ikke godkjent:

  • Løse takststiger med bøyle eller krok 
  • Rustne eller eldre taktrinn/stiger 
  • Takstige som er festet i skorsteinen 
  • Trestiger 
  • Stigetrinn montert på selve skorsteinen