Gå tilbake til:
Du er her:
Feier

Dersom det på grunn av smittevernhensyn ikke ønskes besøk, kan det utsettes til et senere tidspunkt.

Feiing

Bergen brannvesen utfører feiing og tilsyn. Vi går alltid uniformert og bærer synlig ID-kort.

Ved feiing fjernes sot og bek. Dette reduserer faren for brann i skorsteinen. Hvor ofte det skal feies, avhenger av hvilken type skorstein og ildsted du har i boligen. Dette gjelder også fritidsboliger. 

Varsel per SMS eller brev

Hvis tidspunktet ikke passer, kan du gjøre ny avtale. Hvis du har fått varsel på sms, kan du svare med melding. Har du fått varsel per brev, kan du bruke telefonnummer eller e-postadressen som er oppgitt i varselet.

Hvis du er usikker på om varsel på SMS er sendt fra oss kan du sjekke at nummeret er oppgitt som 59 44 10 41.

Får du ikke varsel på sms? Du kan oppdatere dine kontaktopplysninger i det offentlige kontakt- og reservasjonsregisteret ved å gå inn på www.norge.no og velge "oppdater kontaktinformasjon". 

Endring av tidspunkt

Hvis tidspunktet ikke passer, kan du gjøre ny avtale. Bruk telefonnummeret som er oppgitt i varselet.

Dette må du gjøre før feieren kommer

Det er ditt ansvar som eier å legge til rette for at brannvesenet har sikker tilkomst til skorsteinen. Du må huske å sette frem ubrennbar beholder til soten. Ved feiing må trekkventiler, spjeld og ovnsdører være lukket. Ikke fyr den dagen feieren kommer, sentralfyr og oljeovner må også være slukket.

Feieren skal kunne utføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg til alle årstider og under værforhold som gjør at arbeid på tak er risikofylt. Feieren har krav på å kunne utføre arbeidet under trygge forhold uten å utsette seg for fare. Les mer her: 

 

Ildstedet må være registrert

Du må ha registrert ildstedet ditt for å motta tjenesten. Har du ikke mottatt varsel fra oss kan det være at ditt ildsted ikke er registrert. Da må du melde fra via dette skjemaet. Det gjelder også dersom du har installert et nytt ildsted.

Kontakt

Dersom du ikke har mulighet til å bruke telefonnummeret som er oppgitt i varselet, kan du ringe 53 03 00 00 og deretter taste "1" for feie- og tilsynstjenester i private boliger.

Du kan også sende e-post til: bergen.brannvesen@bergen.kommune.no

Feie og tilsynsgebyr

I PDF-en under finner du oversikt over gjeldene feie-og tilsynsgebyr. 

 

Risikobasert feiebehov

Kartlegging av skorsteinsbranner viser at risikoene er overrepresentert ved vedfyring i et ikke rentbrennende ildsted i en teglsteinskorstein. Forholdet øker proporsjonalt i forhold til hverandre.

Basert på risiko og nøkkeltall fra kartleggingen er det utarbeidet en risikomatrise ut fra type skorstein og brensel: