Gå tilbake til:
Du er her:
Feier

Dersom det på grunn av smittevernhensyn ikke ønskes besøk, kan det utsettes til et senere tidspunkt.

Bergen brannvesen utfører feiing og tilsyn. Vi går alltid uniformert og bærer synlig ID-kort.

Ved feiing fjernes sot og bek. Dette reduserer faren for brann i skorsteinen. Hvor ofte det skal feies, avhenger av hvilken type skorstein og ildsted du har i boligen. Dette gjelder også fritidsboliger. 

Hvis tidspunktet ikke passer, kan du gjøre ny avtale. Hvis du har fått varsel på sms, kan du svare med melding. Har du fått varsel per brev, kan du bruke telefonnummer eller e-postadressen som er oppgitt i varselet.

Hvis du er usikker på om varsel på SMS er sendt fra oss kan du sjekke at nummeret er oppgitt som 59 44 10 41.

Får du ikke varsel på sms? Du kan oppdatere dine kontaktopplysninger i det offentlige kontakt- og reservasjonsregisteret ved å gå inn på www.norge.no og velge "oppdater kontaktinformasjon". 

Hvis tidspunktet ikke passer, kan du gjøre ny avtale. Bruk telefonnummeret som er oppgitt i varselet.

Du må ha registrert ildstedet ditt for å motta tjenesten. Har du ikke mottatt varsel fra oss kan det være at ditt ildsted ikke er registrert. Da må du melde fra via dette skjemaet. Det gjelder også dersom du har installert et nytt ildsted.

Dersom du ikke har mulighet til å bruke telefonnummeret som er oppgitt i varselet, kan du ringe 53 03 00 00 og deretter taste "1" for feie- og tilsynstjenester i private boliger.

Du kan også sende e-post til: bergen.brannvesen@bergen.kommune.no

I PDF-en under finner du oversikt over gjeldene feie-og tilsynsgebyr. 

 

Kartlegging av skorsteinsbranner viser at risikoene er overrepresentert ved vedfyring i et ikke rentbrennende ildsted i en teglsteinskorstein. Forholdet øker proporsjonalt i forhold til hverandre.

Basert på risiko og nøkkeltall fra kartleggingen er det utarbeidet en risikomatrise ut fra type skorstein og brensel: