Ildsted

Har du fått montert nytt ildsted i hjemmet ditt?  Da må du melde fra til Bergen brannvesen. Registreringen er gratis.

Ildstedet kan tas i bruk når melding om installasjon av ildsted er sendt.

Målgruppe

Eiere av ildsted.

  • Ildstedet bør monteres av kyndig personell
  • Monteringsanvisningen må følges 
  • Før installasjon av ildsted må skorsteinen være i forskriftsmessig stand
  • Teglskorstein skal være synlig for inspeksjon i hele skorsteinens lengde og skal ikke være innkledd. For elementskorsteiner er det oppstillingsvilkårene til det enkelte produkt som gjelder.
  • Husk riktig avstand fra ildsted og røykrør til treverk, brannmur og møbler
Melde installasjon av ildsted

Nyttig innhold