Alle nedgravde oljetanker skal i utgangspunktet graves opp og fjernes. I særlige tilfeller kan du søke kommunen om dispensasjon. Det kan for eksempel være hvis tanken ligger svært utilgjengelig til. Ved innvilget dispensasjon må tanken tømmes, rengjøres og fylles med stabil masse. 

Personopplysninger som gis til Bergen kommune i forbindelse med meldinger eller søknader blir behandlet iht. personopplysningsloven.

Søke dispensasjon fra fjerning av oljetank