Tak

Skorsteinen blir utsatt for jevnlig slitasje fra fyring, kondens, vær og vind. Dette fører til dårlig tetthet og brannmotstand. For at du skal kunne fyre på en trygg og god måte, er rehabilitering en god løsning. Det vanligste er å senke ned nye rør i skorsteinen.

Det kan være flere årsaker til at en skorstein bør rehabiliteres:

 • Det er dårlige og slitte fuger 
 • Det er mangelfull eller dårlig tetting av hull etter tidligere ildsteder, eller liknende   
 • Skorsteinen har sprekker etter kraftig varmepåvirkning etter en skorsteinsbrann  
 • Det er feil tverrsnitt på skorsteinen i forhold til innfyrt effekt fra ildstedet
 • Brennbart materiale er montert for nært inntil skorsteinen  
 • Eldre element- og stålskorsteiner vil også ha behov for rehabilitering eller fornyelse når sprekkdannelse og andre slitasjeskader oppstår  

Det er mange fordeler om du rehabiliterer skorsteinen din: 

 • Bedre brannsikkerhet 
 • Det er færre sot-branner i nyere eller rehabiliterte skorsteiner, enn i teglskorsteiner statistikk sett
 • Skorsteinen blir tettere og trekker bedre, du sparer miljøet og oppnår mer økonomisk fyring 
 • Et riktig tverrsnitt i ildstedet gir mindre partikkelutslipp  
 • Det samler seg mindre sot i skorsteinen, noe som bidrar til bedre HMS for brannforebyggeren/feieren 
 • En teglskorstein skal være synlig på alle fire sider. Noen godkjente rehabiliteringsmetoder kan endre oppstillingsvilkåret, slik at to sider kan kles inn  

Rehabilitering av skorstein er et søknadspliktig tiltak. Dersom du skal rehabilitere eksisterende skorstein eller oppføre en ny i eksisterende bygg, må du sende en søknad til brannvesenet. Dersom du skal rive en eksisterende skorstein må du kontakte plan- og bygningsetaten. 

Det kreves at du er kvalifisert til å søke, prosjektere og utføre jobben. Vi anbefaler at du kontakter et firma som driver med rehabilitering av skorstein slik at de kan finne den best egnede løsningen for deg. 

Erfaring viser at gamle stålskorsteiner fra før 1999 kan være sterkt forringet, noe som kan påvirke både funksjon og brannsikkerhet. 

Skader som ofte oppstår er: 

 • Rust i ytter-rør
 • At isolasjonen mellom ytre og indre rør siger
 • Elementene på innvendig rør sklir fra hverandre
 • Slitasje/korrosjon på innvendige rør

Eier må sørge for at skorsteinen vedlikeholdes slik at den fungerer som forutsatt, jamfør Forskrift om brannforebygging §6 kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg. 

Rehabilitering og oppføring av skorstein er søknadspliktig arbeid, jamfør Plan- og bygningsloven §20-1(f). Denne type arbeid krever at en er kvalifisert til å søke, prosjektere og utføre jobben, jamfør Byggesaksforskriften, kapittel 9-13 

Murmestre eller andre med godkjenning for rehabilitering og oppføring av skorstein.

Søknad om rehabilitering/oppføring av skorstein