Industrivern

Kurset består av innføring i helse, miljø og sikkerhet (HMS), grunnleggende førstehjelp og grunnleggende brannvern.

Målet er at din bedrift forsvarlig og effektivt kan begrense konsekvenser av uønskede hendelser for liv, helse, miljø og materielle verdier. 

Ingen krav til forkunnskaper.

 

Kursforespørsel