Brannbiler

På kurset kombineres teoretisk og praktisk undervisning i utrykningskjøring.

Kurset har en varighet på 2 uker.

NB! Det kan være venteliste på kurset.

Uke 10 og 11 (18.-19. mars): Bergen hovedbrannstasjon

Uke 15 og 16 (12.-23. april): Bergen hovedbrannstasjon

Uke 22 og 23 (31. mai-11. juni) Bergen hovedbrannstasjon

Uke 37 og 38 (13.-24 september): Bergen hovedbrannstasjon

Uke 42 og 43 (18.-29 oktober): Bergen hovedbrannstasjon

Grunnleggende forståelse for utrykningskjøring, lover og regler, landevegskjøring og utrykningskjøring i by og tettsted.

Kurset avsluttes med teoriprøve og oppkjøring med godkjente utrykningssensorer fra Statens vegvesen.

Du som jobber i brannvesen, ambulansetjenesten eller tar utdanning i ambulansefaget, samt ansatte i bedrifter som har utrykningskjøring i tjenesten.

For å kunne delta på kurset og motta kompetansebevis for utrykningskjøring må du:

a) dokumentere at du oppfyller de medisinske krav for førerkortklasse D gjennom skjema NA202.

b) ha fylt 20 år

c) ha hatt førerkort for klasse B uavbrutt i de siste 2 år

d) dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som betinger utrykningskjøring, eller være i utdanningsløp eller ha gjennomført utdanning, hvor du trenger kompetanse i utrykningskjøring.

Kursforespørsel