Røykdykker

Kurset består av grunnleggende brannteori og -fysikk, samt praktiske øvelser i varm og kald røykdykking, bruk av pusteluftutstyr og slokketeknikker.

Etter endt kurs skal deltakerne ha grunnleggende ferdigheter og kunnskaper som røykdykker. Kurset varer i 5 dager.

Kurset er rettet mot de som skal jobbe som røykdykkere i brannvesen eller industrivernpliktige bedrifter og er godkjent iht NSO sin læreplan modul 1 og 2.

  • Godkjent røykdykkertest
  • Godkjent helseattest som røykdykkere
Kursforespørsel