Slokkeøvelse

Kurset er en praktisk øvelse bestående av to deler, som begge foregår utendørs:

1. Slokking av brann i kar med skumapparat

2. Slokking av brann i dukke med brannteppe.

Kurset varer i 1 time og krever ingen forkunnskaper.

Privatpersoner, bedrifter eller etater, som ønsker opplæring i bruk av brannslokkingsutstyr.

Kursforespørsel