Gå tilbake til:
Du er her:
Trygge rømningsveier

Hvis du oppdager kritikkverdige forhold som angår brannsikkerhet, bør du melde fra til brannvesenet. Det kan for eksempel være parkerte biler som hindrer brannvesenet i å komme frem, rømningsveier som er sperret/ufremkommelig, boss i bakgårder i brannsmitteområder. Meld inn via e-skjema.

Hvordan går du frem

Forhold som krever oppfølging samme dag meldes på telefonnummer 53 03 02 90.  Andre forhold meldes via skjemaet. Behov for akutthjelp (ved brann og andre ulykker) meldes på telefonnummer 110.

Hvis vi skal kunne følge opp bekymringsmeldingen, må du oppgi tydelig hva bekymringen gjelder og hvor det er (adresse eller sted). Hvis du ønsker en tilbakemelding på hvordan vi har fulgt opp  bekymringsmeldingen, må du oppgi en e-postadresse og/eller et telefonnummer.

Du får en kvittering når du har sendt inn bekymringsmeldingen din og den følges videre opp av en saksbehandler.

Bekymringsmelding om brannsikkerhet