Brannhydrant

Før Vann- og avløpsetaten overtar nye brannhydranter og -ventiler (slokkevannsuttak) til kommunalt eierskap skal Bergen brannvesen utføre kontroll. 

Bestilling av kontroll gjøres av den ansvarlige for installasjon av nye brannhydranter og -ventiler. Etter bestilling vil første kontroll bli foretatt innen fire uker. Dersom det er feil eller mangler, vil neste kontroll bli gjennomført innen seks uker. 

Bestille kontroll på nye brannhydranter og -ventiler