Tall ships races

Planlegger dere et stort arrangement, som skal foregå i et bygg eller område som ikke normalt brukes til dette? Da må dere sørge for at brannsikkerheten blir ivaretatt. 

Ansvarlig må melde inn arrangementet til Bergen brannvesen. Meldefristen er minimum fire uker før arrangementet skal finne sted.

Ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, konserter og andre tilstelninger.

Når du sender melding om arrangement, må du dokumentere hvordan du skal ivareta sikkerheten:

  • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, hvor arrangementet skal foregå og ansvarlig for arrangementet.

  • Risikoanalyse med kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal forhindres og hvilke planlagte sikkerhetstiltak som skal redusere konsekvensene hvis noe går galt.

  • Beskrivelse av bygningens eller områdets utforming.

  • Informasjon om installasjoner og utstyr, for eksempel alarm- og lydanlegg, slokkeutstyr, rømningsskilt og belysning.

  • Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, samt bygningskonstruksjonenes brannmotstand.

  • Beskrivelse av rømningsveiene med tanke på beregnet persontall og rømningstid. Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver.

  • Prosedyrer for evakuering.

  • Oversikt over sikkerhetspersonell - antall, rutiner og ansvar, gjennomført opplæring og øvelse.

  • Bekreftelse på tilrettelagt tilkomst for brann- og redningspersonell.

  • Informasjon om bruk av brannfarlig vare. (Ved bruk av pyroteknisk varer må det sendes egen søknad til Bergen brannvesen.)  

Melde arrangement til brannvesenet