Har du ansvar for en gruppe som planlegger overnatting i et bygg som ikke er beregnet for dette? Da må du sende melding til brannvesenet. Meldingen må sendes brannvesenet senest 3 uker før overnattingen.

Bruk av bygget er eiers ansvar. Dere må derfor innhente tillatelse til overnatting fra eier.

Grupper, lag eller organisasjoner som skal overnatte i bygg, som i utgangspunktet ikke er beregnet til dette, for eksempel skoler, idrettshaller, kirker og barnehager.

Når dere bruker bygget til annet enn det det er godkjent for, vil det være nødvendig å gjøre noen brannforebyggende tiltak.

  • Tidspunkt og ansvarlig for overnattingen
  • At det er laget skriftlige planer for hvordan brannsikkerheten skal ivaretas under overnattingen
  • At den ansvarlige har kjennskap til planen, samt brannalarmanlegg, slokkeutstyr og rømningsveier
Melding om overnatting