110-sentralen i Bergen

110 Vest har mottak av automatiske brannalarmer fra virksomheter, næringseiendommer, offentlige bygg, institusjoner og privat boliger i tett trehusbebyggelse i Bergen. Dette omfatter alarm fra brannalarm-, gassalarm- og sprinkler-anlegg, samt teknisk alarm fra nøkkelboks. 

  • Sende inn søknad, og lese og godkjenne kontraktsvilkårene:
  • Plassere nøkkelboks på utsiden av bygget som er tilkoblet brannalarmen, med nøkler eller adgangskort til dørene i bygget. I nøkkelboksen legges hovednøkler til bygget slik at brannvesenet kan låse seg inn, og dermed unngå å skade dører for å komme inn i bygget.
  • Koble alarmsender til brannsentralen fra AddSecure. Dette bestilles av servicefirmaet.
  • Plassere orienteringsplan ved siden av brannsentralen. Denne skal henge lett tilgjengelig for brannmannskapene.
  • Sørge for godkjent merking av sentral, orienteringsplan, sprinkler, nødutganger, m.m.
  • Inngå serviceavtale for brannalarmanlegg og eventuelt sprinkleranlegg
  • Sørge for at dokumentet «Unngå unødig utrykning» henger ved brannsentral
  • Plassere glass og «prøvepinne» til manuelle meldere i dokumentasjonsskapet ved brannsentralen

Når alt på listen over er klart, avtales tidspunkt for tilknytning med Kariann Helland Johannessen på telefon 95 89 41 31  eller e-post til alarmkunde@bergen.kommune.no.  Dette skal gjøres i god tid før ønsket dato, senest dagen før. 

 

Engangsbeløp for tilknytning: Kroner 4 095,- + mva
Årlig beløp for objekt inntil 1000 m2: Kroner 5 670,- + mva
Årlig beløp for objekt over 1000 m2: 8 873,- + mva 

Utrykning til unødig alarm i Bergen og Lillesotra: Pr. utrykning  8884 + mva

 

Søke alarmtilknytning til 110-sentralen