Gå tilbake til:
Du er her:
Skilt med ordet tilflutsrom

Bergen kommune har 24 offentlige tilfluktsrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. I tillegg finnes private anlegg. 

Ansvar for tilfluktsrom

Kommunen eier og vedlikeholder de 24 offentlige tilfluktsrommene. Private virksomheter med bruksareal over 1000 kvadratmeter skal også ha egne tilfluktsrom, hvis man ikke har søkt og fått dispensasjon. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom. Sivilforsvaret vil drifte tilfluktsrommene når de blir tatt i bruk.

Når brukes tilfluktsrom?

Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet.

Beskyttelse ved andre kriser

Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg ved å følge myndighetenes råd for egenberedskap.

Krav til tilfluktsrom

Lokalet skal kunne være klart til bruk som tilfluktsrom innen 72 timer. Minstekravet til et tilfluktsrom er at folk skal kunne oppholde seg trygt der i seks timer. Rommene er ikke beregnet på øyeblikkelig bruk, og standarden vil variere.

Liste over offentlige tilfluktsrom i Bergen

 • A/S Industrihuset, Kanalveien 54
 • Arnatveit, Hølbekken 1
 • Arne fabrikker, Elvavegen 2
 • Aurdalslia skole               
 • Bønes skole
 • Dokkeskjærskaien         
 • Fageråsen, inngang fra Fageråsveien
 • Flaktveit skole
 • Florida, inngang fra Nygårdsgaten og Nygårdsparken
 • Hansa bryggeri, Kalfarveien 78
 • Haukelandsveien
 • Holbergsallmenningen, inngang fra Strandgaten
 • Kronstadhøyden, inngang fra Møllendalsveien
 • Nordnes, inngang fra Haugeveien
 • Nordås borettslag, Nordåsbrotet 2
 • Nye Folkets hus, Håkonsgaten 5
 • Nygårdshøyden (Sydnestunnelen) busstunnel, inngang fra Olav Kyrres gate, Christies gate v/nr 13 og Puddefjordsbroen
 • Nykirken/Galgebakken, inngang fra Galgebakken og Nykirkeallmenningen
 • Olsvik idrettshall, Olsvikhallen
 • Rothaugen, inngang fra Nye Sandviksvei
 • St. Jørgen/St. Jakob, inngang fra Kong Oscars gate og St. Jørgens gate
 • St. Markus, inngang fra Lotheveien
 • Søreide alderspensjonat
 • Turnkassen v/Bergenshallen, Vilhelm Bjerknes’ vei 22

Her finner dem plassert i kart.