Skilt med ordet tilflutsrom

Bergen kommune har 24 tilfluktsrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. 

I tillegg finnes rundt 1600 private tilfluktsrom på enkelte arbeidsplasser, sykehus, skoler, butikker, institusjoner og i private boliger.

Kommunen eier, leier og vedlikeholder 24 offentlige tilfluktsrom og har ansvaret for disse i fredstid. 

Mange store private og offentlige virksomheter har også tilfluktsrom. De private tilfluktsrommene er vedlikeholdt av bygningens eier. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom. Sivilforsvaret vil drifte tilfluktsrommene når de blir tatt i bruk. 

Bergen kommunes tilfluktsrom er tiltenkt personer som befinner seg i nærområdet, for eksempel personer som er ute og går i Bergen sentrum når det oppstår en situasjon der man må søke tilflukt. 

Offentlige tilfluktsrom er åpen for almennheten, mens privat-offentlige tilfluktsrom skal benyttes av mennesker som har en direkte tilknytning til bygget hvor tilfluktsrommet finnes. Et eksempel på dette er skoler og borettslag.

Private tilfluktsrom eies og drives av private virksomheter og individer og er ment for nevnte eiere. Bergen kommune har ikke oversikt over disse tilfluktsrommene. Her henvises det til å ta kontakt med Sivilforsvaret på telefon 33 41 25 00

 

Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet.

Beskyttelse ved andre kriser

Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg ved å følge myndighetenes råd for egenberedskap.

Lokalet skal kunne være klart til bruk som tilfluktsrom innen 72 timer. Minstekravet til et tilfluktsrom er at folk skal kunne oppholde seg trygt der i seks timer. Rommene er ikke beregnet på øyeblikkelig bruk, og standarden vil variere.

 • A/S Industrihuset, Kanalveien 54 (P-O)
 • Arnatveit, Hølbekken 1 (P-O)
 • Arne fabrikker, Elvavegen 2 (P-O)
 • Aurdalslia skole (P-O)
 • Bønes skole (P-O)
 • Dokkeskjærskaien (O)
 • Fageråsen, inngang fra Fageråsveien (O)
 • Flaktveit skole (P-O)
 • Florida, inngang fra Nygårdsgaten og Nygårdsparken (O)
 • Hansa bryggeri, Kalfarveien 78 (P-O)
 • Haukelandsveien (O)
 • Holbergsallmenningen, inngang fra Strandgaten (O)
 • Kronstadhøyden*, inngang fra Møllendalsveien (O)
 • Nordnes*, inngang fra Haugeveien (O)
 • Nordås borettslag, Nordåsbrotet 2 (P-O)
 • Nye Folkets hus, Håkonsgaten 5 (P-O)
 • Nygårdshøyden (Sydnestunnelen) busstunnel, inngang fra Olav Kyrres gate, Christies gate v/nr 13 og Puddefjordsbroen (O)
 • Nykirken/Galgebakken, inngang fra Galgebakken og Nykirkeallmenningen (O)
 • Olsvik idrettshall, Olsvikhallen (P-O)
 • Rothaugen, inngang fra Nye Sandviksvei (O)
 • St. Jørgen/St. Jakob, inngang fra Kong Oscars gate og St. Jørgens gate (O)
 • St. Markus, inngang fra Lotheveien (O)
 • Søreide alderspensjonat (P-O)
 • Turnkassen v/Bergenshallen, Vilhelm Bjerknes’ vei 22 (P-O)

P-O: Privat-Offentlig tilfluktsrom
O: Offentlig tilfluktsrom
* under oppgradering

Her finner dem plassert i kart.