Gå tilbake til:
Du er her:
Skilt med ordet tilflutsrom

Bergen kommune har 25 offentlige tilfluktsrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger.

I tillegg finnes rundt 1600 private tilfluktsrom på enkelte arbeidsplasser, sykehus, skoler, butikker og institusjoner. 

Hvem har ansvaret for tilfluktsrom?

Kommunen eier og vedlikeholder de 24 offentlige tilfluktsrommene og har ansvaret i fredstid. 

Mange store private og offentlige virksomheter har også tilfluktsrom. De private tilfluktsrommene er vedlikeholdt av bygningens eier. I Bergen finnes rundt 1600 private tilfluktsrom, på enkelte arbeidsplasser, sykehus, institusjoner, butikker, skoler, sameier og borettslag. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom. Sivilforsvaret vil drifte tilfluktsrommene når de blir tatt i bruk. 

Hvem kan bruke tilfluktsrommene

Bergen kommunes tilfluktsrom er tiltenkt personer som befinner seg i nærområdet, for eksempel personer som er ute og går i Bergen sentrum når det oppstår en situasjon der man må søke tilflukt. 

I tillegg finnes rundt 1600 private tilfluktsrom i Bergen, på enkelte arbeidsplasser, sykehus, institusjoner, butikker, skoler, sameier og borettslag. De private tilfluktsrommene er tiltenkt personer som befinner seg på stedet når en situasjon oppstår, for eksempel ansatte i en bedrift eller elever på en skole. 

 

Når brukes tilfluktsrom?

Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet.

Beskyttelse ved andre kriser

Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg ved å følge myndighetenes råd for egenberedskap.

Krav til tilfluktsrom

Lokalet skal kunne være klart til bruk som tilfluktsrom innen 72 timer. Minstekravet til et tilfluktsrom er at folk skal kunne oppholde seg trygt der i seks timer. Rommene er ikke beregnet på øyeblikkelig bruk, og standarden vil variere.

Kart over offentlige tilfluktrom i Bergen

Se kart som viser de offentlige tilfluktsrommene. Velg temalag “Sivilforsvaret”  i høyremenyen, velg så Offentlige tilfluktsrom og klikk deg inn på Bergen i kartet.
 

Liste over offentlige tilfluktsrom i Bergen

 • A/S Industrihuset, Kanalveien 54
 • Arnatveit, Hølbekken 1
 • Arne fabrikker, Elvavegen 2
 • Aurdalslia skole
 • Bønes skole
 • Dokkeskjærskaien
 • Fageråsen, inngang fra Fageråsveien
 • Flaktveit skole
 • Florida, inngang fra Nygårdsgaten og Nygårdsparken
 • Hansa bryggeri, Kalfarveien 78
 • Haukelandsveien
 • Holbergsallmenningen, inngang fra Strandgaten
 • Kronstadhøyden, inngang fra Møllendalsveien
 • Nordnes, inngang fra Haugeveien
 • Nordås borettslag, Nordåsbrotet 2
 • Nye Folkets hus, Håkonsgaten 5
 • Nygårdshøyden (Sydnestunnelen) busstunnel, inngang fra Olav Kyrres gate, Christies gate v/nr 13 og Puddefjordsbroen
 • Nykirken/Galgebakken, inngang fra Galgebakken og Nykirkeallmenningen
 • Olsvik idrettshall, Olsvikhallen
 • Rothaugen, inngang fra Nye Sandviksvei
 • St. Jørgen/St. Jakob, inngang fra Kong Oscars gate og St. Jørgens gate
 • St. Markus, inngang fra Lotheveien
 • Søreide alderspensjonat
 • Turnkassen v/Bergenshallen, Vilhelm Bjerknes’ vei 22

Her finner dem plassert i kart.