Bilde av nødvarsling til mobiltelefon

Norske myndigheter skal varsle befolkningen i fred, krise og krig. Gjennom nødvarsel til mobiltelefon og 1.250 sireneanlegg rundt om i landet, vil befolkningen varsles ved akutt fare. 

Norske myndigheter, ved politiet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har etablert og drifter befolkningsvarsling gjennom:

1) Nødvarsel til mobiltelefon

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv. Det er politiet som avgjør hvilket område som skal varsles og som sender ut selve varselet. Varselet sendes da til alle mobiler som befinner seg i det aktuelle området. Mer informasjon om nødvarsel til telefonen kan leses på https://www.nodvarsel.no

2) Sireneanlegg 

Det er plassert cirka 1.250 sireneanlegg rundt om i landet som skal varsle befolkningen ved akutt fare. 

Sivilforsvaret tester sireneanleggene to ganger i året. Vanligvis klokken 12.00 andre onsdag i januar og juni. Signalet som sendes ut ved testing betyr "Viktig melding – søk informasjon". Tyfonene signaliserer da i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. På Sivilforsvaret sine nettsider kan du høre lydfiler av de forskjellige varslingene. 

Både nødvarsel til mobiltelefon og varslingsanleggene kan bli brukt i fred, krise og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved industriulykker med utslipp av farlige stoffer, eller ved naturulykker. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep.

Sivilforsvaret har i oppgave å drifte de ulike løsningene for befolkningsvarsling, mens politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Bergen kommune kan også sende ut lokalt varsel dersom det skjer noe viktig som berører deg - for eksempel ved avstengt vann og stengte veier. Les mer om tjenesten her