vaktsentralen

Vi ønsker å informere direkte dersom det skjer noe viktig som berører deg. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering og andre forhold som krever rask informasjon fra kommunen. Sjekk at din kontaktinformasjon er riktig, slik at vi kan nå deg med viktig informasjon.

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:

1. norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.

2. varslemeg.no

Et tilleggsregister du kan benytte om du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.

Bedrifter

Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene: https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/

Vi informerer våre innbyggere via SMS/talemelding/e-post ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering og andre forhold som krever rask informasjon.

Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at vi raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område. Ved en befolkningsvarsling går det ut SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner. Ved store hendelser som gjelder hele kommunen, kan vi varsle alle innbyggerne.

Sjekk at telefonen er knyttet til din bostedsadresse

For å få best mulig treff på varslingen gjør systemet oppslag i flere register: Folkeregisteret, kommunens eiendomsregister og kontaktregisteret for offentlig forvaltning.