Her får du oversikt over ulike måter du kan få innsyn i kommunens virksomhet på. Du finner også informasjon om hvor du finner mer informasjon om retten til innsyn etter offentleglova.

Som offentlig forvaltningsorgan er Bergen kommune omfattet av bestemmelsene i offentleglova. Loven gir alle rett til innsyn i det som skjer i en offentlig virksomhet som Bergen kommune. Åpenhet er en viktig verdi for kommunen.

Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter er åpne for innsyn, med mindre det er lovlig hjemmel for å unnta dokumentet eller opplysningene. Opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt er eksempel på hva det ikke blir gitt innsyn i.

 

 

 

 

Søk i Plan- og bygningsetatens elektroniske arkiv for plansaker og byggesaker. Gå til arkiv

Søk på Bergen kommunes arealplaner med bestemmelser. 
Gå til planregister

Innsyn i brev, dokumenter og saker.
Gå til offentlig journal for Bergen kommune

Se hvilke verv politikerne i Bergen har både innenfor og utenfor kommunen.
Gå til politikeregister