Bergen kommune gir helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. Her får du informasjon om hvordan du går frem dersom du eller noen nær deg har behov for helse- og omsorgstjenester.

Kommunen har en rekke ulike helse- og omsorgstjenester, og det kan være vanskelig å vite hvilke tjenester som vil være riktig for å dekke ditt hjelpebehov. 

Ta gjerne direkte kontakt med  Vurderingskontor for voksne og eldre og beskriv dine behov. Våre ansatte vil informere deg om hvilke tjenester som er tilgjengelige.

Målet er å finne individuelle løsninger som bidrar til at du fungerer best mulig i dagliglivets aktiviteter.  

Du finner søknadsskjema under overskriften Skjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Hvem kan søke

Hvis du ønsker å ta kontakt med kommunen, men ikke selv har mulighet til det, kan andre søke på dine vegne. Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Trenger du tolk har du også rett til å få det. 

Hvilke opplysninger må du gi

I mange tilfeller har kommunen behov for opplysninger om din helse, for eksempel fra din fastlege. Denne dokumentasjonen er det du selv som må hente frem, men dersom dette er vanskelig for deg vil vi hjelpe deg.

Saksbehandling

Kommunen skal hente inn de opplysningene som trengs for å avgjøre saken. Deretter blir det fattet et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse sammen med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

Rettighetene du har til tjenester er nedfelt i loven, men kommunen gir også innbyggerne tjenester etter kommunale retningslinjer som ikke er omtalt som rettigheter i loven.

Lover

Forvaltningsloven

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 

Lov om pasient- og brukerrettigheter 

Forskrifter

Forskrift om pasientjournal

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester