Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Etat for vurdering og rehabilitering har ansvar for vurderingskontorene som vurderer og fatter vedtak om tildeling av pleie- og omsorgstjenester til byens innbyggere.

Vi har to vurderingskontor, ett i Teatergaten 41 for innbyggere i Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad og ett på kommunehuset på Nesttun for innbyggere i Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg. Hvert kontor vil i løpet av 2020 bestå av en saksbehandlerenhet, et vurderingsteam og to systemkoordinatorer for koordinerende enhet.

Etaten er i gang med å innføre vurderingsteam som metode for kartlegging og vurdering av de som søker om pleie og omsorgstjenester. Vi har etablert vurderingsteam på Nesttun, og vil i løpet av 2020 starte vurderingsteam i Teatergaten 41.

Etaten har ansvar for koordinerende enhet som koordinerer tjenestene på tvers av Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet, Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig og Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Ved tildeling og utøvelse av kommunale pleie- og omsorgstjenester har vi fokus på forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Dette er en del av kommunens strategi for å videreutvikle og tilby kunnskapsbaserte og innovative tjenester til innbyggerne.

Etat for vurdering og rehabilitering er en viktig bidragsyter i tillit- og faglighetsreformen i Bergen kommune. Reformen skal bidra til utvikling av en attraktiv arbeidsplass der ansatte opplever at de blir myndiggjorte og får brukt sin kompetanse slik at kommunen når de mål som settes.

Innbyggerhjelp