min.kommune.no finner du post, skjema, fakturaer, eiendomsinformasjon, byggesaker og andre opplysninger som angår deg. Her får du informasjon om hvordan du logger deg på tjenesten. 

  • Øverst i høyre hjørne på nettsidene til Bergen kommune www.bergen.kommune.no finner du et ikon og teksten “Min side” (markert med rød ring på bildet under)
     
Bildet viser et utsnitt av kommunens nettsider
  • Klikk på ikonet /lenketeksten
  • Du får opp nettsiden Min kommune
  • Logg deg inn videre via ID-porten

“Min kommune” er en fellesløsning utviklet av KS på vegne av kommunesektoren, der målet er å gi innbyggerne og virksomheter enkel tilgang og inngang til offentlig informasjon. 

Min kommune-tjenesten er personlig, og gir deg tilgang til relevant informasjon fra alle kommunene du har et forhold til. 

På “Min kommune” finner du blant annet:

Min profil
Oversikt over informasjonen min.kommune.no har om innbyggeren.

Brev fra kommunen
Brev sendt deg digitalt eller via brevpost

Eiendommer
Oversikt over tomter og boliger du eier.

Mine byggesaker
Viser byggesaker du har tilgang til.

Skjema
Viser skjema du har påbegynt eller sendt inn til kommunen.

Faktura
Viser fakturaer fra Bergen kommune som er sendt til deg, eller som du har tilgang til.
 
Skatt og avgift
Lenker til viktige tjenester innen skatt og avgift. 

Nasjonale tjenester
Oversikt over og lenker til viktige nasjonale tjenester. 

Når du logger deg inn på min.kommune.no, får du opp følgende oversiktsside:  

Skjermdump fra nettside

Merk at om du trenger informasjon om dine fakturaer fra kommunen, må du velge “Kommunale tjenester”.  Du finner ikke fakturaer under “Faktura” fordi dette enda ikke er tilgjengelig i KS-systemet.