min.kommune.no finner du post, skjema, fakturaer, eiendomsinformasjon, byggesaker og andre opplysninger som angår deg. Her får du informasjon om hvordan du logger deg på tjenesten. 

 • Øverst i høyre hjørne på nettsidene til Bergen kommune www.bergen.kommune.no finner du et ikon og teksten “Min side” (markert med rød ring på bildet under)
   
Bildet viser et utsnitt av kommunens nettsider
 • Klikk på ikonet /lenketeksten
 • Du får opp nettsiden Min kommune
 • Logg deg inn videre via ID-porten

“Min kommune” er en fellesløsning utviklet av KS på vegne av kommunesektoren, der målet er å gi innbyggerne og virksomheter enkel tilgang og inngang til offentlig informasjon. 

Min kommune-tjenesten er personlig, og gir deg tilgang til relevant informasjon fra alle kommunene du har et forhold til. 

På “Min kommune” finner du blant annet:

Min profil
Oversikt over informasjonen min.kommune.no har om innbyggeren.

Brev fra kommunen
Brev sendt deg digitalt eller via brevpost

Eiendommer
Oversikt over tomter og boliger du eier.

Mine byggesaker
Viser byggesaker du har tilgang til.

Skjema
Viser skjema du har påbegynt eller sendt inn til kommunen.

Faktura
Viser fakturaer fra Bergen kommune som er sendt til deg, eller som du har tilgang til.
 
Skatt og avgift
Lenker til viktige tjenester innen skatt og avgift. 

Nasjonale tjenester
Oversikt over og lenker til viktige nasjonale tjenester. 

Når du logger deg inn på min.kommune.no, kommer du inn på denne oversiktssiden:

Skjermdump fra nettside

MERK: For å finne fakturaer fra kommunen, må du velge “Kommunale tjenester” (tredje valg i venstre spalte).

Du vil ikke finne fakturaer under “Faktura” fordi dette enda ikke er tilgjengelig i KS-systemet.

Minkommune.no kan du logge deg inn for å se dokumenter tilknyttet eiendommen din, eller saker du er involvert i.  

Helt nederst på forsiden (se bilde under - gul ring) finner du «Mine saker». Ved å trykke her får du en god oversikt over alle dokumenter du har tilgang til.   

Skjermdump av nettsiden "Min side" - oversiktsbilde

Ved å trykke på “Mine saker” kommer du til denne siden:  

Skjermdump av nettsiden "Min side" - viser "Mine saker"

Hvor finner du dokumentene dine?  

Basert på hvilke dokumenter du er ute etter, har vi laget en oversikt som forklarer hva du finner hvor:  

1. “Mine saker”

Under fanen som heter “mine saker” får du som innbygger opp saker hvor du er involvert og har en rolle. Oversikten under viser hvilke sakstyper du får tilgang avhengig av hvilken rolle du har i den saken:  

 • Byggesak: Ansvarlig søker eller tiltakshaver
 • Klagesak: Ansvarlig søker eller tiltakshaver
 • Delesak: Søker eller tiltakshaver
 • Oppmålingssak: Eier eller rekvirent
 • Plansak: Plankonsulent eller forslagsstiller
 • Seksjoneringssak: Eier eller søker

Finner du ikke det du leter etter her, husk også å sjekke under «eiendommer».  

2. “Eiendommer”

Under fanen som heter “eiendommer” finner du listen over eiendommene hvor du er eier/hjemmelshaver. Trykker du deg inn på den valgte eiendommen vil du få opp saker med tilhørende dokumenter tilknyttet denne eiendommen. Dette gjelder både privatpersoner og virksomheter.  

Bildet under illustrerer hvordan denne siden ser ut når du har trykket deg inn på en eiendom: 

Skjermdump av nettsiden "Min side" - fanen om eiendommer

Borettslag/sameie - tilganger 

I et borettslag/sameie vil styreleder og styremedlemmer under «eiendommer», ha tilgang til alle saker for denne eiendommen. Bor du i et sameie vil du som selveier ha tilgang til sakene for din boenhet. Bor du derimot i et borettslag, må du som andelseier kontakte styret/borettslaget for å få tilgang til dokumenter for din boenhet.