Tolketjenesten i Bergen kommune dekker de fleste språk. Her får du informasjon om hvordan du bestiller oppdrag fra Tolketjenesten.

Tolketjenesten leverer hovedsakelig tolk til ansatte i Bergen kommune, som trenger tolk for å kunne kommunisere med brukere som ikke behersker norsk. Bruk av tolk i det offentlige er regulert gjennom tolkeloven og har til hensikt å sikre innbyggere likeverdige tjenester. 

Privatpersoner har selv ikke anledning til å bestille tolk fra Tolketjenesten i Bergen kommune. Alle offentlige virksomheter har et lovpålagt ansvar for å skaffe tolk til samtaler med personer som ikke i tilstrekkelig grad behersker norsk. Det gjelder kommunale tjenester, politi, helsevesen, m.m. 

Ved tilstrekkelig kapasitet kan Tolketjenesten skaffe tolk til andre kommuner, offentlige etater, personer med offentlige verv og privat næringsliv.

Privatpersoner kan imidlertid bestille skriftlig oversettelse (dokumenter) hos Tolketjenesten. Dette gjøres ved å ringe Tolketjenesten på tlf. 55 56 79 05.

Fremmøtetolking

Fremmøtetolking er tradisjonelt den mest vanlige formen for tolking. Det er den mest brukte formen og det er også den metoden som egner seg best til å få frem alle sider av en sak i kommunikasjonen mellom to parter.

Skjermtolking

Fjerntolking via skjerm passer når både verbalt språk og kroppsspråk er viktig i kommunikasjonen. Skjermtolking krever at begge parter har skjermutstyr.

Telefontolking

Telefontolking er en tolkemetode som egner seg for mange typer samtaler, og som har vært økende de siste årene. Den egner seg spesielt godt ved kortere samtaler og formidling av beskjeder, men våre tolker har også bred erfaring med å tolke per telefonen under mer krevende samtaler. Våre tolkeformidlere vil som regel spørre kunden om oppdraget kan gjennomføres som telefontolking.

Oversettelse

Tolketjenesten leverer også oversettelser på mer enn 60 små og store språk fra hele verden. Les mer om oversettelse i denne innbyggerhjelpen

 

Allerede registrerte digitale kunder kan benytte vår digitale kundeportal (24/7). 
Nye kunder som ønsker å ta i bruk den digitale kundeportalen bes henvende seg til Tolketjenesten på tlf. 55 56 79 05 for å få opprettet brukerprofil. 

Alle kunder kan bestille tolk ved å ringe telefon 55 56 79 05. 

Ved akutt behov for tolk på ettermiddag og kveld vil du bli satt over til kommunens Vaktsentral, som formidler tolk på våre vegne. 

Skriftlige oversettelser kan inntil videre ikke bestilles i digital kundeportal av hensyn til personvern. Ønsker du å få oversatt dokumenter er du hjertelig velkommen til å ringe oss på tlf. 55 56 79 05. 

Pauser

Tolking er en krevende oppgave. Dersom oppdraget varer lenger enn én time, skal tolken ha pause ca. hvert 45. minutt. Pausen er på ca. 10-15 minutter. Vi gjør oppmerksom på at tolkeformidler ved lengre oppgaver legger inn pausetid for tolker.

NB. Pausetiden er inkludert i den totale tidsrammen. Vi kan ikke garantere at tolken har mulighet til å fortsette oppdraget utover den oppsatte tidsrammen.

Du må så fort som mulig formidle enhver endring i et oppdrag til Tolketjenesten. Husk å oppgi referansenummer eller språk og tidspunkt for oppdraget. Du når oss på telefon 55 56 79 05.

Skal du avbestille et oppdrag må du gjøre dette senest 24 timer før, eller fredag morgen når det gjelder oppdrag som finner sted eller starter på mandag.

Kontakt oss på telefon 55 56 79 05.

Dersom et bestilt oppdrag blir avlyst i siste liten, men tjenestestedet ønsker å benytte seg av tolken til et annet oppdrag i samme tidsrom, må du avklare dette med Tolketjenesten. Tolken kan være behjelpelig med å formidle kontakt med tolkeformidler. Tolketjenesten vil vurdere henvendelsen, men vi tar forbehold om at et oppdrag hos en annen tjeneste kan bli prioritert.

Ring oss på telefon 55 56 79 05 for en rask avklaring.

Priser per 01.01.24 - Tolketjenesten

  • Fremmøtetolking, telefontolking, skjermtolking:  kr 972,- / time
  • Minstesats tolking – 1 time:  kr 972,-
  • Tolking utover minstesats, per påbegynte halvtime:  kr 486,-
  • Helge-/høytidsdager, påskeaften, og etter kl. 12.00 på pinse-, jul-, og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag:  kr 1458,- / time
  • Skriftlig oversettelse, minstesats pr. 100 ord:  kr 324,-
  • Skriftlig oversettelse, per ord utover minstesats:  kr 3,24
  • Reisetid for tolk ved oppmøteoppdrag:  kr 850,50 / time

Prisene er ekskl. moms. 

Adresse:
Bredalsmarken 15/17
5006 Bergen

Telefon:
55567905 
Telefonen er stengt mellom klokken 11.30 og 12.30